งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์
  • ฿195.00
  • ฿139.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : สนิท เสมียนรัมย์
  • ISBN : 9786160819478
  • Language : thai
  • Number of Pages : 443
  • File Size : 36.95 MB

งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ กล่าวถึงปั๊มฉีดเชื้อเพลิง หัวฉีดเชื้อเพลิง เครื่องควบคุมความเร็ว การจัดห้องทดสอบปั๊มและหัวฉีด พร้อมทั้งเครื่องมือพิเศษแบบต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบปั๊มและหัวฉีด ผู้เขียน สนิท เสมียนรัมย์ ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงและหัวฉีดเชื้อเพลิงเป็นอุปกรณ์สำคัญ ซึ่งอยู่ในระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล รายละเอียดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปั๊มฉีดเชื้อเพลิงมีอยู่ค่อนข้างมาก ผู้เขียนจึงได้เขียนแยกออกมาจากระบบเชื้อเพลิง เพื่อให้ตรงกับรายวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา คือรายวิชา ช่างทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งใช้เรียนทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป เพราะได้รวบรวมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไว้ในเล่มเดียวกัน เนื้อหาภายในเล่มนอกจากจะกล่าวถึงปั๊มหัวฉีดเชื้อเพลิงแล้ว ยังประกอบไปด้วยเครื่องควบคุมความเร็ว การจัดห้องทดสอบปั๊มและหัวฉีด พร้อมทั้งเครื่องมือพิเศษแบบต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบปั๊มและหัวฉีด อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างและภาพประกอบชัดเจน นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจไปพร้อมๆ กันอีกด้วย สารบัญ บทที่ 1 หน้าที่ของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง บทที่ 2 หัวฉีดเชื้อเพลิงดีเซล บทที่ 3 ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงกำลังดันสูงแบบสูบเรียง บทที่ 4 ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงกำลังดันสูงแบบจานจ่าย VE บทที่ 5 เครื่องควบคุมความเร็ว บทที่ 6 ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงแบบจานจ่าย CAV หรือ DPA บทที่ 7 การจัดห้องทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล คำนิยม อาจารย์สนิท เสมียนรัมย์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในวิชางานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์อย่างดียิ่ง ได้ใช้ความวิริยอุตสาหะและความเพียรพยายามจัดทำขึ้น หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระตรงตามหลักสูตรและเป็นหนังสือที่มีคุณค่าเล่มหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้เรียนและผู้ใฝ่ศึกษาอ่านศึกษาได้ด้วยตนเอง และสามารถฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง -- นายสำเร็จ วงศ์ศักดา -- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ Ebook

฿195.00 ฿139.00

เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีน Ebook

฿255.00 ฿180.00

Tags: SE-ED, Textbook, คู่มือเรียน, อาชีวศึกษา, หัวฉีด, น้ำมันเชื้อเพลิง, ปั๊มเชื้อเพลิง, ebook, bookcaze, งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14