ทฤษฏีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์
  • ฿250.00
  • ฿152.15

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ประเสริฐ เทียนนิมิตร,วิวัฒน์ ภัททิยธนี, ผศ.ดร. ปานเพชร ชินินทร
  • ISBN : 9786160819362
  • Language : thai
  • Number of Pages : 513
  • File Size : 41.63 MB

ทฤษฎีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์ กล่าวถึงหลักการพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ในระบบเอสไอ โดยให้แนวทางการวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนตัวอย่างและแบบฝึกหัดอย่างมากมาย รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้กับการถ่ายเทความร้อนและเครื่องทำความเย็นเบื้องต้น ผู้เขียน ประเสริฐ เทียนนิมิตร,วิวัฒน์ ภัททิยธนี, ผศ.ดร. ปานเพชร ชินินทร "ทฤษฎีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์" เล่มนี้ กล่าวถึงหลักการพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ในระบบเอสไอ โดยให้แนวทางการวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนตัวอย่างและแบบฝึกหัดอย่างมากมาย รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้กับการถ่ายเทความร้อนและเครื่องทำความเย็นเบื้องต้น พร้อมทั้งบรรจุตารางต่างๆ ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน เพื่อสะดวกแก่การนำไปใช้และวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี สารบัญ บทที่ 1 คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ บทที่ 2 กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ บทที่ 3 สารทำงาน บทที่ 4 เอนโทรปี และกระบวนการก๊าซอุดมคติ บทที่ 5 กฎข้อที่สองและวัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกส์ บทที่ 6 วัฏจักรย้อนกลับ บทที่ 7 การเคลื่อนที่ของความร้อน - ภาคผนวก ก. การแปลงหน่วย - ภาคผนวก ข. ตารางคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ - ภาคผนวก ค. แผนภาพทางเทอร์โมไดนามิกส์

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ทฤษฏีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์ Ebook

฿250.00 ฿152.15

คู่มืออุณหพลศาสตร์ 2 (Thermodynamics II Handbook) Ebook

฿295.00 ฿170.00

Tags: ประเสริฐ เทียนนิมิตร, วิวัฒน์ ภัททิยธนี, ผศ.ดร. ปานเพชร ชินินทร, เทอร์โมไดนามิกส์, SE-ED, Textbook, Thermodynamics, bookcaze, ทฤษฏีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14