การจัดการงานบำรุงรักษาด้วย Reliability
  • ฿750.00
  • ฿520.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : วัฒนา เชียงกูล,เกรียงไกร ดำรงรัตน์,ดลดิษฐ์ เมืองแมน
  • ISBN : 9786160802074
  • Language : thai
  • Number of Pages : 393
  • File Size : 5.94 MB

การจัดการงานบำรุงรักษาด้วย Reliability ลำดับที่ 3 ในชุด Industrial Technical and Management Series ผู้เขียน วัฒนา เชียงกูล,เกรียงไกร ดำรงรัตน์,ดลดิษฐ์ เมืองแมน ชุด Industrial Technical and Management Series ในหมวดของการบริหารจัดการงานบำรุงรักษา เนื้อหาในเล่มยังอยู่ในแนวทางเดิมแต่มีความลึกขึ้นในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวงจรชีวิตและการบำรุงรักษาเครื่องจักร การพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานบำรุงรักษา รายงานเชิงกลยุทธ์ของการบริหารงานบำรุงรักษา การจัดการงานบำรุงรักษา การวิเคราะห์แบบต่างๆ รวมถึงการลดและจัดอะไหล่คงคลัง การบริหารจัดการงบประมาณบำรุงรักษา ธุรกิจบำรุงรักษา และสถิติพื้นฐานสำหรับงานบำรุงรักษา โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมบทสรุปชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ประยุกต์กับงานประจำวัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมการพัฒนาซึ่งหน่วยงานต่างๆ กำลังทำอยู่ ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรได้ สารบัญ บทที่ 1 วงจรชีวิตและการบำรุงรักษาเครื่องจักร บทที่ 2 วงจรการพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง บทที่ 3 รายงานเชิงกลยุทธ์ของการบริหารงานบำรุงรักษา บทที่ 4 ระบบบริหารงานบำรุงรักษาโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บทที่ 5 การจัดงานบำรุงรักษาโดยใช้ Reliability เป็นศูนย์กลาง บทที่ 6 งานวิเคราะห์ข้อมูลการเสีย บทที่ 7 การวิเคราะห์และคัดเลือกงานบำรุงรักษาป้องกัน บทที่ 8 การจัดการงานบำรุงรักษาป้องกันตามแผนให้ได้ประโยชน์สูงสุด บทที่ 9 การลดและจัดอะไหล่คงคลัง ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บทที่ 10 การบริหารจัดการงบประมาณบำรุงรักษา บทที่ 11 ธุรกิจบำรุงรักษา บทที่ 12 สถิติพื้นฐานสำหรับงานบำรุงรักษา

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การบำรุงรักษา (รหัสวิชา 2111-2005) Ebook

฿120.00

Smarter Meeting เทคนิคการประชุมเหนือชั้น Ebook

฿120.00 ฿85.00

บำรุงรักษา : งานเพิ่มกำไรบริษัท : Maintenance The Profit Maker Ebook

฿650.00 ฿450.00

Tags: การซ่อมและบำรุงรักษา, การบริหารงานบำรุงรักษา, ebook, bookcaze, se-ed, การจัดการงานบำรุงรักษาด้วย Reliability, วัฒนา เชียงกูล, เกรียงไกร ดำรงรัตน์, ดลดิษฐ์ เมืองแมน

line