คู่มืออุณหพลศาสตร์ ระดับ ปวส.
  • ฿225.00
  • ฿150.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : มนตรี พิรุณเกษตร
  • ISBN : 9789745127203
  • Language : thai
  • Number of Pages : 478
  • File Size : 23.82 MB

คู่มืออุณหพลศาสตร์ ระดับ ปวส. นิยาม แนวคิด และคุณสมบัติทางอุณหพลวัต พลังงาน งาน และความร้อน สารทำงาน... ผู้เขียน มนตรี พิรุณเกษตร ตรงตามหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ นิยาม แนวคิด และคุณสมบัติทางอุณหพลวัต พลังงาน งาน และความร้อน สารทำงาน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี และกระบวนการสำหรับก๊าซอุดมคติ วัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์ และการถ่ายเทความร้อน ทั้งนี้จะรวมข้อปัญหาและการวิเคราะห์ไว้ด้วย จึงเหมาะสำหรับใช้เตรียมสอบได้เป็นอย่างดี สารบัญ บทที่ 1 นิยาม แนวคิด และคุณสมบัติทางอุณหพลวัต บทที่ 2 พลังงาน งาน และความร้อน บทที่ 3 สารทำงาน บทที่ 4 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ บทที่ 5 เอนโทรปีและกระบวนการสำหรับก๊าซอุดมคติ บทที่ 6 วัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์ บทที่ 7 การถ่ายเทความร้อน ภาคผนวก ก. คุณสมบัติทางอุณหพลวัตของไอน้ำ ภาคผนวก ข. คุณสมบัติทางอุณหพลวัตของแอมโมเนีย ภาคผนวก ค. คุณสมบัติทางอุณหพลวัตของฟรีออน -12 ภาคผนวก ง. คุณสมบัติของน้ำยาฟรีออน -22 ภาคผนวก จ. คุณสมบัติทางอุณหพลวัตของน้ำยา R -134a ภาคผนวก ฉ. คุณสมบัติทางอุณหพลวัตของมีเทนอิ่มตัวและร้อนยวดยิ่ง ภาคผนวก ช. ค่าคงที่วิกฤต ภาคผนวก ซ. คุณสมบัติของของแข็งและของเหลวชนิดต่างๆ ภาคผนวก ฌ. คุณสมบัติของก๊าซอุดมคติต่างๆ ภาคผนวก ญ. ความจุความร้อนจำเพาะที่ความดันคงที่สำหรับก๊าซอุดมคติ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
คู่มืออุณหพลศาสตร์ 2 (Thermodynamics II Handbook) Ebook

฿295.00 ฿170.00

Tags: พลังงาน, อาชีวศึกษา, เทอร์โมไดนามิกส์, ebook, bookcaze, se-ed, คู่มืออุณหพลศาสตร์, มนตรี พิรุณเกษตร

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14