คู่มืออุณหพลศาสตร์ 2 (Thermodynamics II Handbook)
  • ฿295.00
  • ฿170.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : มนตรี พิรุณเกษตร
  • ISBN : 9745128953
  • Language : thai
  • Number of Pages : 750
  • File Size : 44.89 MB

คู่มืออุณหพลศาสตร์ 2 ระดับ ปริญญาตรี เขียนเป็นปัญหาและการวิเคราะห์ จึงเหมาะสำหรับใช้เตรียมสอบวัดผลและสอบรับใบประกาศนียบัตรทางวิศวกรรม ผู้เขียน มนตรี พิรุณเกษตร คู่มืออุณหพลศาสตร์ 2 (Thermodynamics II Handbook) เล่มนี้ ตรงตามหลักสูตรปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐานของอุณหพลศาสตร์ 1 วัฏจักรพลังงานไอนํ้า วัฏจักรพลังก๊าซ วัฏจักรการทำความเย็น ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ของอุณหพลวัด ก๊าซผสมอุดมคติ ปฏิกิริยาการเผาไหม้ ของผสมจริง โดยจะเขียนเป็นปัญหาและการวิเคราะห์ จึงเหมาะสำหรับใช้เตรียมสอบวัดผลและสอบรับใบประกาศนียบัตรทางวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ใบ ท.ว.) สารบัญ บทที่ 1 ทบทวนอุณหพลศาสตร์ 1 บทที่ 2 วัฏจักรกำลังไอนํ้าและวัฏจักรกำลังก๊าซ บทที่ 3 วัฏจักรการทำความเย็น บทที่ 4 ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ของอุณหพลศาสตร์ บทที่ 5 ก๊าซผสมอุดมคติ บทที่ 6 ปฏิกิริยาการเผาไหม้ บทที่ 7 อุณหพลศาสตร์ของของผสมจริง

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ทฤษฏีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์ Ebook

฿250.00 ฿152.15

คู่มืออุณหพลศาสตร์ ระดับ ปวส. Ebook

฿225.00 ฿150.00

Tags: วิศวกรรม, วิศวกร, เทอร์โมไดนามิกส์, วิศวกรรมเครื่องกล, ebook, bookcaze, คู่มืออุณหพลศาสตร์, มนตรี พิรุณเกษตร

line