การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1
  • ฿175.00
  • ฿120.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ชาญ ถนัดงาน,วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์
  • ISBN : 9745343528
  • Language : thai
  • Number of Pages : 388
  • File Size : 29.29 MB

การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1 ปรัชญาการออกแบในแง่มุมต่างๆ เพื่องให้ทราบถึงขั้นตอนการออกแบบ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ทำงานได้ตามความประสงค์ในราคาที่ประหยัดมากที่สุด ผู้เขียน ชาญ ถนัดงาน,วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มทำการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่างๆ ซึ่งผู้อ่านจะต้องมีพื้นความรู้เบื้องต้นทางด้านกลศาสตร์ทั่งไป กลศาสตร์วัสดุ กลศาสตร์เครื่องจักร และคณิตศาสตร์ในระดับปีที่ 2 ของการศึกษาด้วนวิศวกรรมศาสตร์ เนื้อหาภายกล่าวเริ่มตั้งแต่ปรัชญาการออกแบในแง่มุมต่างๆ เพื่องให้ทราบถึงขั้นตอนการออกแบบ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ทำงานได้ตามความประสงค์ในราคาที่ประหยัดมากที่สุด หลักการคำนวณออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย การวางรากฐานทางทฤษฎีการคำนวณของชิ้นงานแต่ละชนิด นอกจากนั้นยังได้แสดงตัวอย่างการคำนวณและวิธีอย่างชัดเจน รวมทั้งให้คำตอบสำหรับแบบฝึกหัดบทสุดท้ายอีกด้วย

Write a review

Please login or register to review
Related Products
วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 (รหัสวิชา 2106-1003) Ebook

฿73.00 ฿73.00

กลศาสตร์เครื่องกล Ebook

฿125.00 ฿89.00

งานจักรยานยนต์ Ebook

฿190.00 ฿135.00

Tags: กลศาสตร์, การออกแบบ, เครื่องจักรกล, วิศวกรรมศาสตร์, ebook, bookcaze, se-ed

line