การบัญชี 1
  • ฿250.00
  • ฿175.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
  • ISBN : 9745344516
  • Language : thai
  • Number of Pages : 429
  • File Size : 38.18 MB

การบัญชี 1 หลักการเบื้องต้นและกระบวนการต่างๆ ของการจัดทำบัญชี ตั้งแต่แม่บททางการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า... ผู้เขียน เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นและกระบวนการต่างๆ ของการจัดทำบัญชี ตั้งแต่แม่บททางการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า ระบบบัญชีคู่ การจดบันทึกรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้นและสมุดรายวันขั้นปลาย การปรับปรุงและปิดบัญชี การใช้เครื่องมือในการจัดทำกระดาษทำการเพื่อการจัดทำงบการเงิน การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งในส่วนของธุรกิจให้บริการและธุรกิจขายสินค้า โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล เพื่อประโยชน์ในการจัดทำบัญชีที่สะดวกขึ้น สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การวิเคราะห์รายการค้าทางธุรกิจ บทที่ 3 การจดบันทึกรายการ บทที่ 4 การบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของ บทที่ 5 งบการเงินสำหรับกิจการให้บริการและการปิดบัญชี บทที่ 6 การปรับปรุงรายการบัญชี บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า บทที่ 8 งบการเงินและการปิดบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า บทที่ 9 สมุดรายวันเฉพาะ บทที่ 10 การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การบัญชีบริษัทจำกัด (รหัสวิชา 2201-2003) Ebook

฿94.00

การบัญชีห้างหุ้นส่วน (รหัสวิชา 2201-2002) Ebook

฿92.00

Tags: งบการเงิน, บัญชี, การจัดทำบัญชี, ระบบบัญชี, ebook, bookcaze, se-ed

line