งานฝึกฝีมือ
  • ฿185.00
  • ฿130.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
  • ISBN : 9786160803316
  • Language : thai
  • Number of Pages : 343
  • File Size : 4.47 MB

งานฝึกฝีมือ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "งานฝึกฝีมือ" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับเรื่องของความปลอดภัย เครื่องมืองานช่าง ระบบการวัดและเครื่องมือวัด การร่างแบบและเครื่องมือร่างแบบ ตะไบ การตัดโลหะ งานเจาะ การทำเกลียว งานเครื่องมือกลเบื้องต้น การลับคมตัด การตีขึ้นรูปและการชุบแข็ง และการประกอบตัวยึดโลหะ พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และทบทวนความรู้ความเข้าใจ และมีรูปประกอบในการปฏิบัติงานฝึกฝีมือ รวมทั้งใบงานให้เลือกในการฝึกปฏิบัติด้วย หนังสือเล่มนี้สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา งานฝึกฝีมือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สารบัญ บทที่ 1 ความปลอดภัย บทที่ 2 เครื่องมืองานช่าง บทที่ 3 ระบบการวัดและเครื่องมือวัด บทที่ 4 การร่างแบบและเครื่องมือร่างแบบ บทที่ 5 ตะไบ บทที่ 6 งานตัดโลหะ บทที่ 7 งานเจาะ บทที่ 8 งานทำเกลียว บทที่ 9 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น บทที่ 10 งานลับคมตัด ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
งานฝึกฝีมือ 1 Ebook

฿250.00 ฿250.00

งานฝึกฝีมือ (20100-1003) Ebook

฿85.00

Tags: อาชีวศึกษา, อุตสาหกรรม, งานฝีมือ, ebook, bookcaze, งานฝึกฝีมือ, se-ed

line