ออกแบบวัตถุ รูปแบบ และสถาปัตยกรรม ด้วย PHP
  • ฿285.00
  • ฿250.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ดร. ธีระพล ลิ้มศรัทธา
  • ISBN : 9786160836291
  • Language : thai
  • Number of Pages : 424
  • File Size : 4.49 MB

ออกแบบวัตถุ รูปแบบ และสถาปัตยกรรม ด้วย PHP แนวทางการเขียนโปรแกรมเชิงรูปแบบสถาปัตยกรรมวิสาหกิจ ด้วยภาษา PHP บนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบโปรแกรมต่าง ๆ ที่วางลงบนระดับชั้นงานสถาปัตยกรรม ตั้งแต่การทำงานกับฐานข้อมูลไปจนถึงการแสดงผลฯ ผู้เขียน ดร. ธีระพล ลิ้มศรัทธา ภาษา PHP ในการอธิบาย ตั้งแต่พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน ซึ่งสามารถใช้ประกอบการศึกษาในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ในลักษณะภาษาที่ชนิดข้อมูลเป็นไดนามิก นอกจากนี้ยังให้แนวคิดในการออกแบบวัตถุตามแนวทางของ SOLID ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับระบบภาษาเชิงวัตถุทั่วไปได้ สิ่งที่ผู้อ่านจะได้คือ ทำให้เข้าใจแนวคิดจากอดีตของการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่เน้นการใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมจากการประดิษฐ์คลาส รูปแบบ และสถาปัตยกรรม เพื่อทำให้ซอฟต์แวร์ มีความสวยงามในเชิงการออกแบบ อีกทั้งนำไปพัฒนาและต่อยอดความคิดด้านการเขียนโปรแกรมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น สารบัญ บทที่ 1 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุของ PHP บทที่ 2 การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน บทที่ 3 หลักการ SOLID เพื่อการออกแบบโปรแกรม บทที่ 4 การออกแบบเชิงรูปแบบ บทที่ 5 รูปแบบสถาปัตยกรรม บทที่ 6 การใช้ PDO กับฐานข้อมูล บทที่ 7 รูปแบบเชิงสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล บทที่ 8 รูปแบบออกแบบดำเนินการกับฐานข้อมูล บทที่ 9 รูปแบบออกแบบเมตาดาต้า บทที่ 10 รูปแบบวัตถุเชิงสัมพันธ์ ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ฟื้นฟูบ้านหลังน้ำท่วมพลังงานในบ้าน Ebook

฿130.00 ฿95.00

ออกแบบวัตถุ รูปแบบ และสถาปัตยกรรม ด้วย PHP Ebook

฿285.00 ฿250.00

IoT สถาปัตยกรรมการสื่อสาร : Internet of Things Ebook

฿220.00 ฿199.00

Tags: คอมพิวเตอร์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, PHP, SE-ED, Computer Book, โปรแกรมเชิงวัตถุ, ออกแบบวัตถุ รูปแบบ และสถาปัตยกรรม ด้วย PHP, ebook, bookcaze

line