คัมภีร์การใช้งาน C# : ควบคุมการทำงาน Microcontroller, PLC และ IoT
  • ฿280.00
  • ฿199.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ.ดร. เดชฤทธิ์ มณีธรรม
  • ISBN : 9786160835461
  • Language : thai
  • Number of Pages : 358
  • File Size : 11.58 MB

คัมภีร์การใช้งาน C# : ควบคุมการทำงาน Microcontroller, PLC และ IoT คัมภีร์การใช้งานภาษา C มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำความรู้ความสามารถทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อมาติดต่อสื่อสารและควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย และให้ทันกับ "อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)" ผู้เขียน รศ.ดร. เดชฤทธิ์ มณีธรรม นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการนำภาษา C# ไปควบคุมหรือติดต่อกับภาษาอื่นๆ เช่น ภาษา Delphi, ภาษา C++, C++.NET, VB.NET หรือ ภาษา Java เป็นต้น โดยอธิบายเกี่ยวกับการใช้ภาษา C# ควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino, การใช้ภาษา C# ควบคุมเซ็นเซอร์และระบบอัจฉริยะ, การใช้ภาษา C# ควบคุมดีซีมอเตอร์และเซอร์โวมอเตอร์, การใช้ภาษา C# ควบคุมการทำงานของพีแอลซี (PLC) และจบด้วยการใช้ภาษา C# เพื่อประยุกต์การใช้งาน ดังนั้นผู้ที่จบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่เป็นโปรแกรมเมอร์ หรือทำงานทางด้าน IT จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำความรู้ความสามารถทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อมาติดต่อสื่อสารและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย และให้ทันกับ "อุตสาหกรรม 4.0" สารบัญ บทที่ 1 การใช้ภาษา C# บทที่ 2 การใช้ภาษา C# ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino บทที่ 3 การใช้ภาษา C# ควบคุมเซ็นเซอร์และระบบอัฉริยะ บทที่ 4 การใช้ภาษา C# ควบคุมดีซีมอเตอร์และเซอร์โวมอเตอร์ บทที่ 5 การใช้ภาษา C# ควบคุมการทำงานของพีแอลซี (PLC) บทที่ 6 การใช้ภาษา C# เพื่อประยุกต์การใช้งาน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
คัมภีร์การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ MICROCONTROLLERPIC Ebook

฿280.00 ฿199.00

Tags: ภาษาC, ภาษาคอมพิวเตอร์, วิทยาการ, เทคโนโลยี, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, Microcontroller, ebook, bookcaze, se-ed

line