100 บรรทัด ร้อยใจคน ภาวะผู้นำแบบหมอกระแส
  • ฿159.00
  • ฿149.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ดร. เกสิณี ชิวปรีชา
  • ISBN : 9786160834358
  • Language : thai
  • Number of Pages : 129
  • File Size : 21.38 MB

100 บรรทัด ร้อยใจคน ภาวะผู้นำแบบหมอกระแส ภาวะผู้นำแบบหมอกระแส คือเป็นผู้ที่มีความรักคนยากคนจน ผู้ไม่เคยหยุดพัฒนางานการศึกษา ผู้เขียน ดร. เกสิณี ชิวปรีชา นำเสนอเรื่องราวชีวิตและการทำงาน ของ "ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์" ผู้อุทิตตนให้กับคนยากไร้และไม่เคยหยุดพัฒนางานด้านการศึกษา เจ้าของรางวัลแมกไซไซสาขาผู้นำชุมชน พร้อมบันทึกปาฐกถาของนายแพทย์กระแส ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำ ที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลต่างๆ ประสบความสำเร็จ สู่ปณิธานการจัดตั้งสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำไทย ไชน่า เอเชีย ที่ได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยอย่างเป็นเอกฉันท์ สารบัญ 100 บรรทัดจากผู้นำที่ร้อยใจคน ปฐมบท - ครูผู้นำ และภาวะผู้นำของครู ปาฐกถา : ตอนที่ 2 - แววของผู้นำ การเสียสละคือภาวะผู้นำ ปาฐกถา : ตอนที่ 3 - ความรัก คือภาวะผู้นำ ปาฐกถา : ตอนที่ 4 - บันได 3 ขั้นของผู้นำ ปาฐกถา : ตอนที่ 5 - การศึกษา กับภาวะผู้นำ ปาฐกถา : ตอนที่ 6 - ผู้นำแบบวูกา (VUCA) ปาฐกถา : ตอนที่ 7 - ปรัชญาของผู้นำ ปาฐกถา : ตอนที่ 8 - ผู้นำ ต้องสร้างผู้นำ ปัจฉิมบท - หมอกระแสส่องจีน หมอกระแสไม่เกษียณ คำนิยม ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะร้อยใจคนจากปาฐกถาของคุณหมอ ซึ่งหัวใจสำคัญคือ การมีภาวะผู้นำ มีแบบของผู้ที่พร้อมจะตอบโต้ภัยภิบัติ มีความปลอดภัย และมีความรู้ คือเรียนรู้ได้ทุกหนแห่ง ตามแบบอย่างภาวะผู้นำของหมอกระแส -- ดร. พิจิตต รัตตกุล --

Write a review

Please login or register to review

Tags: ชีวประวัติ, ภาวะผู้นำ, ปาฐกถา, ประสบการณ์ชีวิต, ชีวประวัติบุคคล, 100 บรรทัด ร้อยใจคน ภาวะผู้นำแบบหมอกระแส, ebook, bookcaze, se-ed

line