สรุปเน้น ๆ ฟิสิกส์ ม.ปลาย
  • ฿250.00
  • ฿175.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : อธิพงษ์ อามาตย์สมบัติ
  • ISBN : 9786160831463
  • Language : thai
  • Number of Pages : 408
  • File Size : 19.11 MB

สรุปเน้น ๆ ฟิสิกส์ ม.ปลาย สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เสริมความรู้ เตรียมพร้อมกับการสอบทุกสนาม ผู้เขียน อธิพงษ์ อามาตย์สมบัติ สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไว้ทั้งหมด รวมทั้งเนื้อหาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในบางส่วน ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้สำหรับการเตรียมตัวสอบในชั้นเรียน หรือการเตรียมตัวในการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมทั้งใช้ทบทวนความรู้ในการสอบแข่งขันในทุกๆ สนามสอบอื่นๆ ในเล่มมีเนื้อหาครอบคลุม ครบถ้วน พร้อมพิสูจน์และบรรยายถึงที่มาของสมการต่างๆ ไว้อย่างละเอียดและเข้าใจง่าย รวมทั้งมีโจทย์ตัวอย่าง แทรกในแต่ละส่วนของเนื้อหา เพื่อผู้อ่านจะได้ทำความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น สารบัญ 1. บทนำ 2. การเคลื่อนที่แนวตรง 1 มิติ 3. มวล แรงและกฎการเคลื่อนที่ 4. การเคลื่อนที่แบบต่างๆ 5. งานและพลังงาน 6. โมเมนตัมและการชน 7. การเคลื่อนที่แบบหมุน 8. สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น 9 คลื่นกล 10. เสียง ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
สรุปฟิสิกส์ ม.ปลาย Ebook

฿290.00 ฿199.00

โคตรเซียนฟิสิกส์โควตา เล่ม 1 Ebook

฿250.00 ฿139.00

สรุปเน้น ๆ ฟิสิกส์ ม.ปลาย Ebook

฿250.00 ฿175.00

สรุปฟิสิกส์ ม.ปลาย พิชิตทุกสนามสอบ Ebook

฿299.00 ฿209.00

Tags: ฟิสิกส์ฟิสิกส์, ม.ปลาย, SE-ED, Test Prep, ebook, bookcaze

line