พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
  • ฿180.00
  • ฿129.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ.ดร. ศิริชัย ต่อสกุล, ผศ.ดร. อนุชา วัฒนาภา
  • ISBN : 9786160830022
  • Language : thai
  • Number of Pages : 371
  • File Size : 22.63 MB

พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญของเรื่องเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ เริ่มต้นด้วยหลักการพื้นฐานของการขึ้นรูปโลหะ คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ การทดสอบวัสดุในงานขึ้นรูปโลหะ การขึ้นรูปโลหะก้อน การขึ้นรูปโลหะแผ่น ฯลฯ ผู้เขียน ผศ.ดร. ศิริชัย ต่อสกุล, ผศ.ดร. อนุชา วัฒนาภา ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญของเรื่องเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ เริ่มต้นด้วยหลักการพื้นฐานของการขึ้นรูปโลหะ คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ การทดสอบวัสดุในงานขึ้นรูปโลหะ การขึ้นรูปโลหะก้อน การขึ้นรูปโลหะแผ่น การขึ้นรูปโลหะแบบพิเศษ วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานขึ้นรูปโลหะ และไตรโบโลยี นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับวิศวกรที่ทำงานด้านการออกแบบแม่พิมพ์โลหะอีกด้วย เหมาะสำหรับนักเรียน และนักศึกษาใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตร ปวช. ปวส. และปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สารบัญ บทที่ 1 พื้นฐานการขึ้นรูปโลหะ บทที่ 2 สมบัติเชิงกลของโลหะ บทที่ 3 การทดสอบวัสดุในงานขึ้นรูปโลหะ บทที่ 4 การขึ้นรูปโลหะก้อน บทที่ 5 การขึ้นรูปโลหะแผ่น บทที่ 6 การขึ้นรูปโลหะแบบพิเศษ บทที่ 7 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานขึ้นรูปโลหะ บทที่ 8 ไตรโบโลยี

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เทคโนโลยีไอน้ำ Ebook

฿250.00 ฿179.00

เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ Ebook

฿160.00 ฿119.00

โลหะวิทยาเบื้องต้น Ebook

฿195.00 ฿140.00

พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ Ebook

฿180.00 ฿129.00

โลหะวิทยา รหัสวิชา310-0111 Ebook

฿185.00 ฿129.00

โลหะวิทยาการเชื่อม Ebook

฿175.00 ฿110.50

Tags: วิทยาการ, เทคโนโลยี, SE-ED, Textbook, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, งานโลหะ, อุตสาหกรรมโลหะ, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14