คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (รหัสวิชา 2102-2005)
  • ฿110.00
  • ฿93.50

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
  • ISBN : 9786160828661
  • Language : thai
  • Number of Pages : 295
  • File Size : 23.41 MB

คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (รหัสวิชา 2102-2005) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล จัดทำขึ้นตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสำหรับประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในงานเครื่องมือกล เกี่ยวกับการคำนวณหาเส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้ำหนักของวัตถุ ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ ค่าพิกัดความเผื่อ ความเร็วตัด ความเร็วรอบ อัตราทด ระบบส่งกำลังด้วยสายพานและเฟือง อัตราเรียว ระบบเกลียว การคำนวณหาเวลาในการกลึง ใส เจาะ กัด และเจียระไน เป็นต้น ในเล่มอธิบายเนื้อหาอย่างกระชับ เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ สารบัญ บทที่ 1 วัสดุรูปทรงสามเหลี่ยม บทที่ 2 วัสดุรูปทรงสี่เหลี่ยม บทที่ 3 วัสดุรูปทรงหลายเหลี่ยม บทที่ 4 วัสดุรูปทรงกลมและรูปทรงรี บทที่ 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ บทที่ 6 ค่าพิกัดความเผื่อ บทที่ 7 ความเร็วรอบ ความเร็วขอบ และความเร็วตัด บทที่ 8 อัตราทดของระบบส่งกำลัง บทที่ 9 เรียวเครื่องจักร บทที่ 10 ระบบเกลียว ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review

Tags: คณิตศาสตร์, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, วิศวกรรมเครื่องกล, ebook, bookcaze, se-ed, text book

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14