นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
  • ฿170.00
  • ฿119.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : เทพรัตน์ พิมลเสถียร
  • ISBN : 9786160830015
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 209
  • File Size : 8.90 MB

นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และผู้สนใจทั่วไป ผู้เขียน ผศ.ดร. เทพรัตน์ พิมลเสถียร เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน และเสริมสร้างความรู้เชิงวิชาการ เพื่อการจัดการให้แก่นิสิตและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และผู้ที่สนใจทั่วไป เนื้อหาประกอบด้วย นวัตกรรมและประเภทของนวัตกรรม การบริหารนวัตกรรม นวัตกรรมกับการจัดการด้านธุรกิจ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมกับทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาประเทศ สารบัญ บทที่ 1 นวัตกรรมและประเภทของนวัตกรรม บทที่ 2 การบริหารนวัตกรรม บทที่ 3 นวัตกรรมกับการจัดการด้านธุรกิจ บทที่ 4 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย บทที่ 5 นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา บทที่ 6 นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาประเทศ กรณีศึกษาประเทศไทย

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ปั้นดินให้เป็นดาว Ebook

฿250.00 ฿175.00

A-Z เครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ Ebook

฿170.00 ฿119.00

Tags: คู่มือเรียนอุดมศึกษา, SE-ED, Textbook, กฎหมาย, ทรัพย์สินทางปัญญา, นวัตกรรมทางธุรกิจ, ebook, bookcaze, se-ed

line