งานฉีดพลาสติก
  • ฿220.00
  • ฿159.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ. วิโรจน์ เตชะวิญญธรรม
  • ISBN : 9786160829194
  • Language : thai
  • Number of Pages : 269
  • File Size : 17.67 MB

งานฉีดพลาสติก เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปริญญาตรี ผู้เขียน รศ. วิโรจน์ เตชะวิญญธรรม นำเสนอความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "งานฉีดพลาสติก" ว่าด้วยลักษณะของตัวเครื่องฉีดพลาสติก วิธีและขั้นตอนในการทำการฉีด ตลอดจนเทคนิคและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และอีกหลากหลายเรื่องราวควรรู้ เนื่องจากการฉีดพลาสติกนี้ ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญในการทำงานพอสมควร โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานฉีดมือใหม่จะประสบกับปัญหาในการฉีดกันมาก หนังสือเล่มนี้จึงอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่าง และภาพประกอบ เพื่อเพิ่มความเข้าใจ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาควิชาวิศวกรรมการผลิต และผู้สนใจทั่วไป สารบัญ บทที่ 1 ลักษณะโครงสร้างของเครื่องฉีดพลาสติก บทที่ 2 การทำงานเครื่องฉีดพลาสติก บทที่ 3 พารามิเตอร์ที่สำคัญในการฉีดพลาสติก บทที่ 4 อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณสมบัติของชิ้นงานฉีด บทที่ 5 ควรทำการฉีดอย่างไรจึงจะได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ บทที่ 6 การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานฉีดและวิธีแก้ไข

Write a review

Please login or register to review
Related Products
งานฉีดพลาสติก Ebook

฿165.00 ฿159.00

Tags: อุตสาหกรรม, พลาสติก, งานฉีดพลาสติก, คู่มือเรียนอุดมศึกษา, SE-ED, Textbook, ebook, bookcaze, se-ed

line