กลศาสตร์โครงสร้าง 2 (รหัสวิชา 2106-2111)
  • ฿93.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : กรุณาพร รัตนภูผา
  • ISBN : 9786160824847
  • Language : thai
  • Number of Pages : 264
  • File Size : 4.18 MB

กลศาสตร์โครงสร้าง 2 (รหัสวิชา 2106-2111) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน กรุณาพร รัตนภูผา เขียนขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชาสมรรนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง เนื้อหาวิชาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน โมเมนต์ดัด และแรงภายในชิ้นส่วนของโครงข้อหมุน โดยเน้นตัวอย่างประกอบที่หลากหลายพร้อมภาพประกอบ แบบทดสอบหลังเรียน และแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด ช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตร สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง บทที่ 2 แรงปฏิกิริยา บทที่ 3 แรงเฉือน บทที่ 4 โมเมนต์ดัด บทที่ 5 แรงภายในโครงข้อหมุน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
กลศาสตร์ของไหล Ebook

฿250.00 ฿175.00

กลศาสตร์โครงสร้าง 2 (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-2115) มีแผน+เฉลย Ebook

฿100.00

กลศาสตร์เครื่องมือกล Ebook

฿150.00 ฿150.00

Tags: กลศาสตร์, การก่อสร้าง, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, ebook, bookcaze, se-ed

line