คู่มือเก็งข้อสอบ คณิตพิชิต O-NET ม.3
  • ฿199.00
  • ฿139.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : พิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร
  • ISBN : 9786160827787
  • Language : thai
  • Number of Pages : 324
  • File Size : 17.52 MB

คู่มือเก็งข้อสอบ คณิตพิชิต O-NET ม.3 ฝึกฝนก่อนลงสนามสอบจริงในระยะประชิดเพื่อพิชิด 100 คะแนนเต็มให้ได้ พลิกแพลงทุกรูปแบบตามแนวข้อสอบ O-NET ปัจจุบันของ สทศ. มากที่สุด ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ชุด ชุดละ 30 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย ผู้เขียน พิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร "คู่มือเก็งสอบ คณิตพิชิต O-NET ม.3" ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้นำข้อสอบไปฝึกฝนเพื่อทำให้เกิดทักษะความชำนาญและแม่นยำมากขึ้น จนทำให้เกิดกระบวนการคิดที่ถูกต้อง เหมาะสำหรับครู และผู้ปกครองนักเรียน ที่สนใจสามารถนำเครื่องมือชุดนี้ไปใช้ในการสอนหรือสอบนักเรียน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์จนประสบความสำเร็จในการเรียน คู่มือเล่มนี้เขียนขึ้นตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัด สาระคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม. 1-3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งผู้เขียนได้สร้างข้อสอบในรูปแบบประยุกต์พลิกแพลงตามแนวข้อสอบ O-NET ในปีปัจจุบันของ สทศ. มากที่สุด ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ชุด ชุดละ 30 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดและเข้าใจง่าย สามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเอง นักเรียนสามารถใช้เป็นคู่มือฝึกฝนก่อนลงสนามสอบจริง สามารถพัฒนาให้นักเรียน เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความคิดรวบยอดที่ถูกต้องด้วยตนเองในทางคณิตศาสตร์เพื่อพิชิตคะแนนที่ดีที่สุดให้ได้ สารบัญ - O-NET - เก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ O-NET ม.3 - ชุดที่ 1 - ชุดที่ 10 - รวมเฉลยเก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ชุดที่ 1 -10 - เฉลยเก็งข้อสอบ คณิตศาตร์ O-NET ม.3 - ชุดที่ 1 - ชุดที่ 10

Write a review

Please login or register to review
Related Products
แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ฉบับจิ๋วแต่แจ๋ว (Version 2) Ebook

฿199.00 ฿139.00

แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ฉบับเล็กพริกขี้หนู (Version 2) Ebook

฿199.00 ฿139.00

แนวข้อสอบ 7 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ Ebook

฿199.00 ฿139.00

Tags: พิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร, คณิตศาสตร์, มัธยมศึกษา, คณิตศาสตร์ ม.3, คู่มือสอบ, เข้ามัธยมศึกษา, ข้อสอบเฉลย, ebook, bookcaze, se-ed

line