ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
  • ฿198.00
  • ฿139.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : จ.ส.ต. ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย
  • ISBN : 9786160827060
  • Language : thai
  • Number of Pages : 284
  • File Size : 38.10 MB

ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ เรียบเรียงและปรับปรุงเนื้อหาใหม่ทั้งหมด โดยสรุปใจความสำคัญของแต่ละเนื้อหาโดยมีรูปประกอบคำอธิบาย เพื่อให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น และสามารถใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอน เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้เขียน จ.ส.ต. ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย "ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์" เล่มนี้ ได้เรียบเรียงและปรับปรุงเนื้อหาใหม่ทั้งหมด โดยสรุปใจความสำคัญของแต่ละเนื้อหา มีรูปประกอบคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น และสามารถใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอน หรือค้นคว้าเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยการทำงานของวงจรนิวแมติกส์ การออกแบบวงจรให้ทำงานตามความต้องการ ประกอบด้วยวงจรนิวแมติกส์พื้นฐาน ระบบนิวแมติกส์ประสมไฟฟ้า ระบบนิวแมติกส์ที่ควบคุมการทำงานด้วย PLC การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาในระบบนิวแมติกส์ พื้นฐานระบบไฮดรอลิกส์ ปั๊มและวาล์วควบคุมต่างๆ ตลอดจนการออกแบบวงจรและการบำรุงรักษา เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาวิชาไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ในระดับอุดมศึกษาและบุคคลที่สนใจทั่วไป สารบัญ บทที่ 1 พื้นฐานระบบนิวแมติกส์ บทที่ 2 การเตรียมลมอัด บทที่ 3 อุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์ บทที่ 4 การออกแบบวงจรนิวแมติกส์ บทที่ 5 ระบบนิวแมติกส์ประสมไฟฟ้า บทที่ 6 การบำรุงรักษาระบบนิวแมติกส์ บทที่ 7 ระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วย PLC บทที่ 8 พื้นฐานระบบไฮดรอลิกส์ บทที่ 9 ถังน้ำมันไฮดรอลิกส์ บทที่ 10 ปั๊มไฮดรอลิกส์ บทที่ 11 วาล์วควบคุมทิศทาง บทที่ 12 การออกแบบและการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ไฮดรอลิกส์ Ebook

฿135.00 ฿95.00

กลยุทธ์การเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ Ebook

฿180.00 ฿129.00

หลักการทำงานและเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน ไฮดรอลิกส์ Ebook

฿110.00 ฿79.00

Tags: วงจรนิว, แมติก, ระบบไฮดรอลิก, วงจรไฮดรอลิก, คู่มือเรียน, อุดมศึกษา, ebook, bookcaze, se-ed

line