หลักการจัดการ : Principles of Management
  • ฿180.00
  • ฿129.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ. สุธี ขวัญเงิน
  • ISBN : 9786160825936
  • Language : thai
  • Number of Pages : 238
  • File Size : 3.22 MB

หลักการจัดการ : Principles of Management เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้ที่สนใจ ผู้เขียน ผศ. สุธี ขวัญเงิน เหมาะสำหรับประกอบการเรียนในระดับปริญญาตรี ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาเพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรและการจัดการ ตลอดจนวิวัฒนาการทางการบริหารจากแนวคิดการจัดการดั้งเดิมสู่การจัดการสมัยใหม่และปัจจุบัน อีกทั้งยังสอดแทรกทักษะการจัดการ กิจกรรม และกระบวนการทางการจัดการ นอกจากนี้เนื้อหายังครอบคลุมหน้าที่การจัดการที่ประกอบไปด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การสรรหาบุคคล การสั่งการ และการควบคุม อย่างละเอียด เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำทฤษฎีและแนวทางการจัดการไปประยุกต์ปฏิบัติในหน่วยงานหรือองค์การของท่านให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรและการจัดการ บทที่ 2 การวางแผน บทที่ 3 การจัดองค์กร บทที่ 4 การสรรหาบุคคล บทที่ 5 กางสั่งการ บทที่ 6 การควบคุม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
A-Z เครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ Ebook

฿170.00 ฿119.00

เศรษฐศาสตร์การจัดการ Ebook

฿320.00 ฿229.00

รวมสุดยอดแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ Ebook

฿295.00 ฿205.00

Tags: การจัดการ, การบริหารจัดการ, คู่มือเรียนอุดมศึกษา, ปริญญาตรี, หลักการจัดการ : Principles of Management, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14