การบัญชีห้างหุ้นส่วน (รหัสวิชา 2201-2002)
  • ฿92.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ. เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
  • ISBN : 9786160822775
  • Language : thai
  • Number of Pages : 255
  • File Size : 5.66 MB

การบัญชีห้างหุ้นส่วน (รหัสวิชา 2201-2002) การบัญชีห้างหุ้นส่วน รหัสวิชา 2201-2002 ประเภทพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี ลำดับที่ 123 ผู้เขียน รศ. เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ "การบัญชีห้างหุ้นส่วน (รหัสวิชา 2201-2002)" เล่มนี้ อธิบายรายละเอียดตั้งแต่ลักษณะของห้างหุ้นส่วนให้รู้เป็นเบื้องต้นของการดำเนินงาน จากนั้นจะเข้าสู่หลักกการทางบัญขี การบันทึกรายการเปิดบัญชี การบันทึกรายการแบ่งผลกำไรขาดทุน งบการเงินห้างหุ้นส่วนตามกฎหมาย หุ้นส่วนลาออกหรือถึงแก่กรรม การรับหุ้นส่วนใหม่ และการเลิกห้างและชำระบัญชี เหมาะสำหรับผู้เรียนรายวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน ครบถ้วนด้วยเนื้อหาและหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน บทที่ 2 การบันทึกรายการเปิดบัญชีห้างหุ้นส่วน บทที่ 3 การคำนวณแบ่งผลกำไรขาดทุนของห้างหุ้นส่วน บทที่ 4 งบการเงินห้างหุ้นส่วน บทที่ 5 หุ้นส่วนลาออกหรือถึงแก่กรรม บทที่ 6 การรับหุ้นใหม่ บทที่ 7 การเลิกกิจการและการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การบัญชี 1 Ebook

฿250.00 ฿175.00

38 กลยุทธ์คว้ากำไรในตลาดหุ้น Ebook

฿210.00 ฿179.00

บัญชีเบื้องต้น 1 Ebook

฿150.00 ฿110.00

Tags: การบัญชี, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, ebook, bookcaze, การบัญชี้างหุ้นส่วน

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14