การบำรุงรักษา (รหัสวิชา 2111-2005)
  • ฿120.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
  • ISBN : 9786160822065
  • Language : thai
  • Number of Pages : 375
  • File Size : 5.57 MB

การบำรุงรักษา (รหัสวิชา 2111-2005) เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลพื้นฐานในโรงฝึกปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรม ผู้เขียน อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. "การบำรุงรักษา (รหัสวิชา 2111-2005)" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลพื้นฐานในโรงฝึกปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรม โดยผู้อ่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาอย่างละเอียด ตั้งแต่ชนิดของการบำรุงรักษา การจัดองค์กรบำรุงรักษา การตรวจสอบเครื่องจักรกลพื้นฐาน ระบบต่างๆ ของเครื่องจักกล ตลอดจนการจัดทำประวัติเครื่องจักร การบันทึกการซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล ระบบการล็อค และการแขวนป้ายเพื่อทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เนื้อหาในเล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นจากตำรา คู่มือเครื่องจักร แผ่นพับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้ทำงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล การสอนงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และการเป็นวิทยากรบรรยายงานบำรุงรักษาให้กับสถานประกอบการต่างๆ โดยผ่านการอบรมงานบำรุงรักษาจากต่างประเทศ ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน มีตัวอย่างหลากหลาย พร้อมกิจกรรมและแบบฝึกหัดให้ทบทวนความรู้ท้ายบท ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น สารบัญ บทที่ 1 การบำรุงรักษา บทที่ 2 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม บทที่ 3 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) บทที่ 4 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) บทที่ 5 การหล่อลื่น (Lubrication) บทที่ 6 การขันแน่นปรับแต่ง และการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรกลพื้นฐาน (Tightening and Basic Machinery Maintenance Inspection) บทที่ 7 ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวเมติกส์ และระบบไฟฟ้า (Hydraulics Pneumatics System and Electrical System) บทที่ 8 การจัดทำประวัติเครื่องจักรกล การบันทึกการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบการล็อคและแขวนป้าย

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เครื่องจักรกลรถยนต์พลังงานและการบำรุงรักษา Ebook

฿109.00

การจัดการงานบำรุงรักษาด้วย Reliability Ebook

฿750.00 ฿520.00

การบริหารงานบำรุงรักษา Ebook

฿180.00 ฿129.00

Tags: การซ่อม, บำรุงรักษา, ช่างอุตสาหกรรม, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ebook, bookcaze, ซีเอ็ดยูเคชั่น, se-ed

line