การเขียนแบบแผ่นคลี่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SolidWork
  • ฿120.00
  • ฿89.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : มานพ ตันตระบัณฑิตย์.
  • ISBN : 9786160822232
  • Language : thai
  • Number of Pages : 177
  • File Size : 24.76 MB

"การเขียนแบบแผ่นคลี่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SolidWorks" เล่มนี้ ได้นำตัวอย่างพร้อมทั้งแสดงขั้นตอนและเทคนิคการสร้างรูปทรงต่างๆ ที่ผู้อ่านสามารถทำงานและฝึกให้เกิดทักษะความชำนาญในการใช้โปรแกรมเพื่อช่วยในการสร้างแบบ โดยครอบคลุมการเรียนการเขียนแบบแผ่นคลี่ในงานอุตสาหกรรมลักษณะต่างๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี รวมทั้งช่างเขียนแบบงานโลหะแผ่น, ช่างเทคนิค และวิศวกรในสถานประกอบการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้อง ทั้งนี้ผู้เขียนแบบแผ่นคลี่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องมีความรู้พื้นฐานการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SolidWorks 2013 หรือสูงกว่า และมีความรู้ด้านการเขียนหรืออ่านแบบงานโลหะแผ่นมาก่อน จึงจะสามารถใช้หนังสือเล่มนี้ได้

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Arduino Ebook

฿180.00 ฿129.00

ขายภาพเวกเตอร์ออนไลน์...วาดได้ก็รวยได้ Ebook

฿420.00 ฿359.00

Tags: การเขียนโปรแกรม, การเขียนแบบแผ่นคลี่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์, SolidWork, มานพ ตันตระบัณฑิตย์ และคณะ, ebook, bookcaze

line