คู่มือวิศวกรรมฐานราก
  • ฿480.00
  • ฿339.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ดร. พัลลภ วิสุทธิ์เมธานุกูล
  • ISBN : 9786160821983
  • Language : thai
  • Number of Pages : 795
  • File Size : 35.23 MB

คู่มือวิศวกรรมฐานราก ครบถ้วนไปด้วยเนื้อหาทางวิชาการและวิชาชีพ เหมาะสำหรับวิศวกรโยธานำไปใช้ประกอบวิชาชีพทั้งงานออกแบบและงานก่อสร้าง ผู้เขียน ดร. พัลลภ วิสุทธิ์เมธานุกูล "คู่มือวิศวกรรมฐานราก" เล่มนี้ ปูพื้นตั้งแต่คุณสมบัติทางธรณีเทคนิคของดิน การสำรวจชั้นดินภาคสนาม น้ำใต้ดิน ฐานรากชนิดต่างๆ กำแพงกันดิน เข็มพืด การค้ำยัน เสถียรภาพของลาดดิน การปรับปรุงคุณภาพดิน การก่อสร้างอุโมงค์ การประเมินความเสียหาย ธรณีเทคนิคเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเริ่มมีความสำคัญมากขึ้น รวมทั้งภาคผนวกที่สามารถจะใช้ในงานออกแบบ หรือใช้ในงานสนาม พร้อมด้วยตัวอย่างตารางคำนวณที่สะดวกในการนำไปใช้ได้ง่ายและเร็ว ถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีของผู้เขียน ผนวกกับการสังเคราะห์ความรู้ที่ทันสมัย อีกทั้งได้สอดแทรกตัวอย่างปัญหาที่ประสบจริงจากการทำงาน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วนด้วยเนื้อหาทางวิชาการและวิชาชีพ เหมาะสำหรับวิศวกรโยธาที่จะนำไปใช้ประกอบวิชาชีพทั้งงานออกแบบและงานก่อสร้าง หรือนำไปใช้เสริมการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เตรียมตัวสอบเป็นภาคีวิศวกรโยธาหรือเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรโยธา รวมถึงผู้ที่ต้องการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมโยธาในต่างประเทศ เพื่อยกระดับวิชาชีพตนเองสู่สากลอีกด้วย สารบัญ บทที่ 1 คุณสมบัติทางธรณีเทคนิคของดิน บทที่ 2 การสำรวจชั้นดินภาคสนาม บทที่ 3 น้ำใต้ดิน บทที่ 4 ฐานรากตื้น บทที่ 5 ฐานรากยึด ฐานรากร่วม และฐานรากพรม บทที่ 6 ฐานรากเสาเข็ม บทที่ 7 ความดันด้านข้างของดินและกำแพงกันดิน บทที่ 8 กำแพงเข็มพืด บทที่ 9 งานขุดดินใช้ค้ำยันหลายระดับ บทที่ 10 เสถียรภาพของลาดดิน บทที่ 11 การปรับปรุงคุณภาพดิน บทที่ 12 ธรณีเทคนิคเพื่อสิ่งแวดล้อม บทที่ 13 การก่อสร้างอุโมงค์ บทที่ 14 การประเมินความเสียหาย

Write a review

Please login or register to review
Related Products
สถิติวิศวกรรม : Engineering Statistics Ebook

฿220.00 ฿154.00

สมการเชิงอนุพันธ์ Ebook

฿420.00 ฿359.00

คู่มือวิศวกรรมฐานราก Ebook

฿480.00 ฿339.00

Tags: ebook, คู่มือวิศวกรรมฐานราก, bookcaze, se-ed, ซีเอ็ด, ดร. พัลลภ วิสุทธิ์เมธานุกูล

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14