งานวัดละเอียดช่างยนต์
  • ฿120.00
  • ฿89.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
  • ISBN : 9786160819461
  • Language : thai
  • Number of Pages : 205
  • File Size : 24.80 MB

งานวัดละเอียดช่างยนต์ ภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือวัดละเอียดชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ เพื่อหาค่าที่วัดได้เปรียบเทียบกับค่ากำหนดของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆ ผู้เขียน ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "งานวัดละเอียดช่างยนต์" โดยผู้อ่านจะได้ศึกษาและปฏิบัติการอ่านค่า การใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด การใช้เครื่องมือวัดละเอียดตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ ในงานช่างยนต์ การถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การติดเครื่องยนต์ การปรับแต่ง การบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย สารบัญ - เครื่องมือวัดละเอียดช่างยนต์ - ใบงานที่ 1 งานวัดความโก่งฝาสูบ - ใบงานที่ 2 งานวัดความโก่งเสื้อสูบ - ใบงานที่ 3 งานวัดความโก่งหน้าแปลนท่อร่วมไอดีและไอเสีย - ใบงานที่ 4 งานวัดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านลิ้นไอดีและไอเสีย - ใบงานที่ 5 งานวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในปลอกนำลิ้น - ใบงานที่ 6 งานวัดระยะช่องว่างระหว่างปลอกนำลิ้นกับลิ้น - ใบงานที่ 7 งานวัดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลากระเดื่องกดลิ้น - ใบงานที่ 8 งานวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกลูกกระทุ้ง - ใบงานที่ 9 งานวัดความเอียงของสปริงลิ้น ฯลฯ "งานวัดละเอียดช่างยนต์" มีเนื้อหาครอบคลุมงานปฏิบัติในการใช้เครื่องมือวัดละเอียดชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ ดังนั้นจึงเหมาะที่จะนำมาใช้เพื่อปฏิบัติในวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์ผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ อีกทั้งยังมีความอุตสาหะที่จะจัดทำให้หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป -- นายอุดม ไชยเดชาธร -- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ช่างไฟฟ้ารถยนต์มือใหม่ Ebook

฿270.00 ฿189.00

งานฝึกฝีมือ 1 Ebook

฿250.00 ฿250.00

วัดละเอียด Ebook

฿155.00 ฿109.00

ช่างทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล Ebook

฿195.00 ฿140.00

คณิตศาสตร์สำหรับช่างก่อสร้าง (สอศ.) Ebook

฿75.00 ฿75.00

การจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3100-0125) Ebook

฿195.00 ฿139.00

งานวัดละเอียดช่างยนต์ Ebook

฿120.00 ฿89.00

การออกแบบผิวทาง Ebook

฿198.00 ฿140.00

Tags: Se-ed, ebook, bookcaze, ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, งานวัดละเอียดช่างยนต์, Textbook, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, การวัดเครื่องยนต์

line