กลศาสตร์เครื่องกล
  • ฿125.00
  • ฿89.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
  • ISBN : 9786160819379
  • Language : thai
  • Number of Pages : 195
  • File Size : 1.97 MB

การศึกษาถึงแรงสถิตต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องกล โดยศึกษาเกี่ยวกับหลักการของแรง การรวมและแยกแรง โมเมนต์ ความสมดุล จุดศูนย์ถ่วง ความเสียดทาน ความเร็ว ความเร่ง งานและพลังงาน ฯลฯ ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล "กลศาสตร์" เป็นวิชาหนึ่งในสาขาฟิสิกส์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการกระทำของแรง หนังสือเล่มนี้ศึกษาถึงแรงสถิตต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องกล โดยศึกษาเกี่ยวกับหลักการของแรง การรวมและแยกแรง โมเมนต์ ความสมดุล จุดศูนย์ถ่วง ความเสียดทาน ความเร็ว ความเร่ง งานและพลังงาน และความเค้นและความเครียด เพื่อให้สามารถคำนวณและออกแบบเบื้องต้น สามารถแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับหลักการกลศาสตร์ในงานเครื่องกล สามารถนำหลักการของความเค้นและความเครียดมาทำรายงานซ่อม บำรุงรักษา และเข้าใจระบบหน่วยตามมาตรฐานสากล เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง และสาขาวิชาช่างโลหะการ โดยมีเนื้อหาที่ตรงและครบถ้วนตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ปริมาณเวกเตอร์ บทที่ 3 ระบบแรง บทที่ 4 โมเมนต์ บทที่ 5 การสมดุลของแรง บทที่ 6 จุดศูนย์ถ่วง บทที่ 7 แรงเสียดทาน บทที่ 8 ความเร็วและความเร่ง บทที่ 9 งานและพลังงาน บทที่ 10 ความเค้นและความเครียด บทที่ 11 สมบัติของของไหลเบื้องต้น บทที่ 12 สมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ทฤษฎีโครงสร้าง (รหัสวิชา 3100-0301) Ebook

฿280.00 ฿199.00

กลศาสตร์เครื่องกล Ebook

฿125.00 ฿90.00

การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1 Ebook

฿175.00 ฿120.00

เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006) Ebook

฿100.00 ฿85.00

การจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3100-0125) Ebook

฿195.00 ฿139.00

หลักการจัดการ (รหัสวิชา 3200-1002) Ebook

฿195.00 ฿195.00

กลศาสตร์เครื่องกล Ebook

฿125.00 ฿89.00

เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง Ebook

฿150.00 ฿110.00

การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1 Ebook

฿350.00 ฿350.00

เครื่องจักรกลงานไม้ Ebook

฿185.00

กลศาสตร์เครื่องกล รหัสวิชา 2101-2007 Ebook

฿82.00

Tags: กลศาสตร์เครื่องกล, SE-ED, Textbook, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, ebook, bookcaze, เครื่องกล

line