บริหารเงินสดอย่างมืออาชีพ
  • ฿135.00
  • ฿110.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ยรรยง ธรรมธัชอารี
  • ISBN : 9742123721
  • Language : thai
  • Number of Pages : 162
  • File Size : 2.34 MB

บริหารเงินสดอย่างมืออาชีพ การบริหารเงินสดของกิจการเชิงปฏิบัติ ตั้งแต่การใช้ระบบเงินสดย่อย การจัดทำประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต... ผู้เขียน ยรรยง ธรรมธัชอารี ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินสดของกิจการเชิงปฏิบัติ ตั้งแต่การใช้ระบบเงินสดย่อย การจัดทำประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต การป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินสด การวิเคราะห์โครงการลงทุนจากกระแสเงินสด รวมถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อความถูกต้องในการจัดทำบัญชีของกิจการ นอกจากนั้นยังช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องความสำคัญของเงินสดต่อการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการ นักบัญชี และผู้บริหารทุกระดับ ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารรายรับรายจ่ายของกิจการที่กระทบต่อเงินสดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการบูรณาการความรู้และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน สารบัญ สารบัญ ความสำคัญของ เงินสด หลักการบริหารเงินสดเชิงบูรณาการ การวางแผนและพยากรณ์กระแสเงินสด การจัดทำงบกระแสเงินสด กระแสเงินสดเพื่อการวิเคราะห์โครงการ การควบคุมภายในของเงินสด การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารเงินสด

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เงินสี่ชีวิต Ebook

฿130.00 ฿90.00

เงินมีชีวิต Ebook

฿220.00 ฿159.00

การเงินธุรกิจ : Business Finance Ebook

฿220.00

หลักการจัดการ (รหัสวิชา 3200-1002) Ebook

฿195.00 ฿195.00

Tags: เงินสด, การวางแผน, กระแสเงินสด การจัดทำงบ, ebook, bookcaze, Se-ed, How to, การเงิน, การบริหารเงินสด

line