การบัญชีเบื้องต้น 1
  • ฿150.00
  • ฿109.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : กานต์นภัส บุญลึก
  • ISBN : 9786160818679
  • Language : thai
  • Number of Pages : 224
  • File Size : 6.69 MB

การบัญชีเบื้องต้น 1 ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้เขียน กานต์นภัส บุญลึก นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี สมการบัญชีและงบดุล การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายจากสมุดรายวันทั่วไปไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการและงบการเงิน การปิดบัญชี และสมุดเงินสด 2 ช่อง ภายในเล่มยังมีแบบฝึกหัดและใบงาน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดและแก้ปัญหาได้ไปพร้อมๆ กันอีกด้วย สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี บทที่ 2 สมการบัญชีและงบดุล บทที่ 3 การวิเคราะห์รายการค้า บทที่ 4 การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป บทที่ 5 การผ่านรายจากสมุดรายวันทั่วไปไปบัญชีแยกประเภท บทที่ 6 งบทดลอง บทที่ 7 กระดาษทำการและงบการเงิน บทที่ 8 การปิดบัญชี บทที่ 9 สมุดเงินสด 2 ช่อง

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การบัญชีต้นทุน 1 Ebook

฿175.00 ฿129.00

การวิจัยดำเนินงาน Ebook

฿250.00 ฿179.00

Tags: SE-ED, Textbook, คู่มือเรียนอาชีวศึกษาพื้นฐานการบัญชี, กานต์นภัส บุญลึก, bookcaze, ebook

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14