กลศาสตร์เครื่องมือกล
  • ฿150.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
  • ISBN : 9786160817658
  • Language : thai
  • Number of Pages : 187
  • File Size : 14.18 MB

เป็นการศึกษาถึงแรงสถิตต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องมือกล โดยศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรอย่างง่าย เพื่อให้สามารถคำนวณและออกแบบเบื้องต้น สามารถแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับหลักการกลศาสตร์ในงานเครื่องมือกล ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล "กลศาสตร์" เป็นวิชาหนึ่งในสาขาฟิสิกส์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการกระทำของแรง หนังสือ "กลศาสตร์เครื่องมือกล" เล่มนี้จึงเป็นการศึกษาถึงแรงสถิตต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องมือกล โดยศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรอย่างง่าย ได้แก่ คาน ลิ่ม ล้อและเพลา รอก พื้นเอียง หลักการของแรง การรวมและแยกแรง โมเมนต์ ความสมดุล จุดศูนย์ถ่วง ความเสียดทาน ความเร็วของแรง เพื่อให้สามารถคำนวณและออกแบบเบื้องต้น สามารถแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับหลักการกลศาสตร์ในงานเครื่องมือกล และเข้าใจระบบหน่วยตามมาตรฐานสากล สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ปริมาณเวกเตอร์ (Vector) บทที่ 3 คาน (Lever) บทที่ 4 ลิ่ม (Wedge) บทที่ 5 ล้อและเพลา (Wheel and Axle) บทที่ 6 รอก (Pulley) บทที่ 7 ระบบแรง (Force System) บทที่ 8 โมเมนต์ (Moment) บทที่ 9 การสมดุลของแรง (Equilibrium of Force) บทที่ 10 จุดศูนย์ถ่วง (Center of Mass) บทที่ 11 แรงเสียดทาน (Friction) บทที่ 12 ความเร็วและความเร่ง (Velocity and Acceleration)

Write a review

Please login or register to review
Related Products
กลศาสตร์โครงสร้าง 2 (รหัสวิชา 2106-2111) Ebook

฿93.00 ฿93.00

กลศาสตร์เครื่องมือกล Ebook

฿150.00 ฿150.00

คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (สอศ.) (รหัสวิชา 20102-2005) มีแผน+เฉลย Ebook

฿107.00

Tags: SE-ED, Textbook, Machine Tool Mechanics, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, bookcaze, ebook

line