การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
  • ฿190.00
  • ฿139.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ดร.ชัด อินทะสี
  • ISBN : 9786160814114
  • Language : thai
  • Number of Pages : 339
  • File Size : 2.68 MB

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 เหมาะสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้เขียน ดร.ชัด อินทะสี "การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2" มีเนื้อหาต่อเนื่องจาก การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 โดยในเล่มประกอบด้วย กำลังงานในสถานะอยู่ตัวไฟสลับวงจรสามเฟส ความพี่เชิงซ้อนและฟังก์ชันวงจรข่าย ผลตอบสนองความถี่ อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์ และการแปลงลาปลาซ ตามลำดับ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจถึงการวิเคราะห์วงจรเฟสเซอร์ทั่วไปในขอบเขตความถี่เชิงซ้อน อัตราส่วนการตอบสนองเอาต์พุตต่ออินพุต ฟังก์ชันวงจรข่ายที่แปรผันฟูเรียร์ และวงจรที่ถูกบังคับด้วยสัญญาณใดๆ ก็ตาม ทั้งในสถานะคงตัวและชั่วขณะ ด้วยวิธีการแปลงลาปลาซ นอกจากนี้ในแต่ละบทยังประกอบด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด คำนวณ วิเคราะห์ และสร้างความเข้าใจในเนื้อหาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เหมาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า สารบัญ บทที่ 1 กำลังงานในสถานะอยู่ตัวไฟสลับ บทที่ 2 วงจรสามเฟส บทที่ 3 ความถี่เชิงซ้อนและฟังก์ชันวงจรข่าย 1 บทที่ 4 ความถี่เชิงซ้อนและฟังก์ชันวงจรข่าย 2 บทที่ 5 ผลตอบสนองความถี่

Write a review

Please login or register to review
Related Products
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Ebook

฿185.00 ฿185.00

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ Ebook

฿104.00 ฿104.00

งานไฟฟ้ารถยนต์ Ebook

฿180.00 ฿130.00

การเขียนแบบไฟฟ้า Ebook

฿250.00 ฿175.00

คณิตศาสตร์ไฟฟ้า (Electrical Mathematic) Ebook

฿330.00 ฿230.00

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 Ebook

฿185.00 ฿129.00

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า Ebook

฿380.00 ฿309.00

การออกแบบระบบไฟฟ้า Ebook

฿500.00 ฿359.00

การวิจัยดำเนินงาน Ebook

฿250.00 ฿179.00

การจัดการไอซีที-โทรคมนาคม : ICT-Telecom Management Ebook

฿280.00

การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน VibrationAnalysis Ebook

฿295.00 ฿210.00

การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า Ebook

฿220.00 ฿160.00

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Ebook

฿185.00 ฿130.00

Tags: วงจรไฟฟ้า, อนุกรม, การวิเคราะห์, กำลังไฟฟ้า, se-ed, ebook, bookcaze

line