เศรษฐศาสตร์การจัดการ
  • ฿320.00
  • ฿229.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ.จรินทร์ เทศวานิช, รศ. จรินทร์ เทศวานิช
  • ISBN : 9789742123932
  • Language : thai
  • Number of Pages : 509
  • File Size : 11.78 MB

เศรษฐศาสตร์การจัดการ ผู้เขียน รศ.จรินทร์ เทศวานิช, รศ. จรินทร์ เทศวานิช เศรษฐศาสตร์การจัดการ เล่มนี้ได้เสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับลักษณะขององค์กรธุรกิจ และเป้าหมายของการประกอบธุรกิจ อุปสงค์ และดุลยภาพของตลาด การวิเคราะห์อุปสงค์ การประมาณอุปสงค์ การพยากรณ์ การวิเคราะห์การผลิต การเคราะห์ต้นทุน รายรับและกำไร การวิเคราะห์โปรแกรมแบบเส้นตรง โครงสร้างของตลาดและการกำหนดราคาขาย การกำหนดรารในทางปฏิบัติ หลักความเสี่ยงและความไม่แน่นอน หลักการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุน และบทบาทของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจ สารบัญ สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 องค์กรธุรกิจและเป้าหมายของการประกอบธุรกิจ บทที่ 3 อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด บทที่ 4 การวิเคราะห์อุปสงค์ บทที่ 5 การประมาณอุปสงค์ บทที่ 6 การพยากรณ์ บทที่ 7 การวิเคราะห์การผลิต บทที่ 8 การวิเคราะห์ต้นทุน บทที่ 9 รายและกำไร บทที่ 10 การวิเคราะห์โปรแกรมแบบเส้นตรง บทที่ 11 โครงสร้างตลาดและการกำหนดราคาขาย บทที่ 12 การกำหนดราคาในทางปฏิบัติ บทที่ 13 หลักการวิเคราะห์ความไม่แน่นอน บทที่ 14 หลักการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุน บทที่ 15 บทบาทของรัฐที่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจ ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
หลักการจัดการ : Principles of Management Ebook

฿180.00 ฿129.00

เศรษฐศาสตร์การจัดการ Ebook

฿320.00 ฿229.00

กลยุทธ์การเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ Ebook

฿180.00 ฿129.00

เศรษฐศาสตร์การจัดการ : Managerial Economics Ebook

฿250.00 ฿179.00

การบริหารมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ Ebook

฿170.00 ฿120.00

Tags: เศรษฐศาสตร์การจัดการ, ebook, bookcaze, se-ed

line