งานปรับอากาศรถยนต์
  • ฿230.00
  • ฿169.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : สวัสดิ์ บุญเถื่อน
  • ISBN : 9786160803781
  • Language : thai
  • Number of Pages : 370
  • File Size : 17.33 MB

งานปรับอากาศรถยนต์ ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผู้เขียน สวัสดิ์ บุญเถื่อน "งานปรับอากาศรถยนต์" ได้รวบรวมความรู้ทางด้านเครื่องปรับอากาศรถยนต์จากประสบการณ์ในการสอนของผู้เขียน และจากเอกสารต่างๆ ที่ทันสมัย นำมาเรียบเรียงให้เป็นตำราที่สมบูรณ์ที่สุดเล่มหนึ่ง โดยเนื้อหาภายในประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้น วัฎจักรการทำความเย็น สารทำความเย็น ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศรถยนต์ น้ำมันคอมเพรสเซอร์และการทำความเย็น เครื่องมือบริการเครื่องปรับอากาศรถยนต์ การบริการเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ และการบริการคอมเพรสเซอร์ โดยผู้เขียนได้อธิบายหลักการทำงาน การบริการและการตรวจซ่อมที่ใช้กับรถยนต์ในปัจจุบันนี้ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.,ปวส. และผู้ที่สนใจทั่วไปในการใช้เป็นคู่มือเครื่องปรับอากาศรถยนต์ สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น บทที่ 2 วัฎจักรการทำความเย็น บทที่ 3 สารทำความเย็น บทที่ 4 ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศรถยนต์ บทที่ 5 น้ำมันคอมเพรสเซอร์และการทำความเย็น บทที่ 6 เครื่องมือบริการเครื่องปรับอากาศรถยนต์ บทที่ 7 การบริการเครื่องปรับอากาศรถยนต์ บทที่ 8 การตรวจสอบเเละตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ บทที่ 9 เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ บทที่ 10 การบริการคอมเพรสเซอร์ บทที่ 11 ระบบปรับอากาศ R -134 a บทที่ 12 การบริการระบบปรับอากาศ R -134

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ตรวจรถเรื่องง่ายทำได้ด้วยตัวเอง Ebook

฿185.00 ฿129.00

เทคโนโลยีดีเซล (จำนง, อุดม) Ebook

฿110.00 ฿79.00

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม Ebook

฿195.00 ฿139.00

หลักการทำงานและเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน ไฮดรอลิกส์ Ebook

฿110.00 ฿79.00

งานปรับอากาศรถยนต์ Ebook

฿230.00 ฿169.00

ใช้รถอย่างคุ้มค่า Ebook

฿145.00 ฿105.00

เครื่องยนต์เบนซินควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ภาคทฤษฎี Ebook

฿179.00 ฿130.00

การขับรถและงานบำรุงรักษารถยนต์ Ebook

฿150.00 ฿105.00

Tags: รถยนต์, เครื่องปรับอากาศ, สารทำความเย็น, ebook, bookcaze, งานปรับอากาศรถยนต์

line