จิตวิทยาการบริการ
  • ฿180.00
  • ฿130.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : จิตตินันท์ นันทไพบูลย์
  • ISBN : 9789742127695
  • Language : thai
  • Number of Pages : 349
  • File Size : 4.87 MB

จิตวิทยาการบริการ รู้จักลูกค้า คู่แข่ง หลักการบริการที่ถูกต้อง การคาดเดาความต้องการของลูกค้า การสื่อสารกับลูกค้า และการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการ ผู้เขียน จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ ความรู้และความเข้าใจในหลักการบริการที่ถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริการลูกค้า ซึ่งล้วนมีความแตกต่างกันเป็นพื้นฐาน ผู้อ่านจะได้ทำความรู้จักงานบริการในทุกแง่มุม เริ่มตั้งแต่ความหมายของงานบริการ ศึกษาความคาดหวัง ทัศนคติและความต้องการของลูกค้า ทำความรู้จักคู่แข่ง เรียนรู้ที่จะเตรียมตนเองให้พร้อมสู่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี อันจะช่วยให้บริการได้ตรงความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น สารบัญ บทที่ 1 บทนำ และความหมายของการบริการ บทที่ 2 ทำความรู้จักลูกค้าและคู่แข่ง บทที่ 3 ความพึงพอใจและทัศนคติของลูกค้า บทที่ 4 พฤติกรรมของผู้ให้บริการ บทที่ 5 ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ให้บริการ บทที่ 6 บุคลิกภาพและการแต่งการของผู้ให้บริการ บทที่ 7 คุณธรรมจริยธรรมในการบริการ ข้อมูลเพิ่มเติม หลักจิตวิทยาประยุกต์ ที่นำมาปรับใช้กับธุรกิจบริการ ผู้เขียนได้รับการถ่ายทอดจากหลักการเหล่านี้มาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการชาวอังกฤษคือ มิสโจเซฟิน ไอฟ์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ฝึกสอนด้านการบริการชั้นนำคนหนึ่งของโลก และ คุณนพพร โสวรรณะ ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ตลอดจนหนังสือและบทความหลากหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานบริการจุดเด่น ผู้เขียน “จิตตินันท์ นันทไพบูลย์” เป็นอาจารย์พิเศษที่สอนด้านงานบริการแก่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายสถาบัน ซึ่งอาจารย์จะช่วยให้สามารถผลักดันยอดขายได้ นอกจากนี้หลักการบริการเหล่านี้ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การบริหารการตลาด Ebook

฿195.00 ฿195.00

จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎีและการประยุกต์ Ebook

฿220.00 ฿155.00

พฤติกรรมผู้บริโภค Ebook

฿195.00 ฿140.00

จิตวิทยาการบริการ Ebook

฿180.00 ฿130.00

งานบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง Ebook

฿230.00 ฿160.00

General Psychology จิตวิทยาทั่วไป Ebook

฿170.00 ฿120.00

ทำอย่างไรให้เค้ายอม Ebook

฿170.00 ฿120.00

Power of life พลังชีวิต Ebook

฿150.00 ฿100.00

Tags: การบริการ, จิตวิทยา, การบริการ, ธุรกิจบริการ, การทำสมาธิ, ebook, bookcaze, จิตวิทยาการบริการ, se-ed

line