การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
  • ฿195.00
  • ฿140.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : มนัส อนุศิริ ผศ.
  • ISBN : 9742122288
  • Language : thai
  • Number of Pages : 303
  • File Size : 5.20 MB

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก แนะนำการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กไว้อย่างละเอียด พร้อมมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ผู้อ่านได้ฝึกออกแบบให้เกิดทักษะ ผู้เขียน มนัส อนุศิริ ผศ. การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กไว้อย่างละเอียด พร้อมมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ผู้อ่านได้ฝึกออกแบบให้เกิดทักษะ จึงสามารถใช้เป็นคู่มือในการออกแบบดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ตลอดจนใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ทุกท่านได้ด้วย และเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา และระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างตำรวจ ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม วิศวกรโยธา ผู้เพิ่งจบและยังไม่มีประสบการณ์ ตลอดจนผู้ที่สนใจ สารบัญ สารบัญ บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปในการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นของไม้ บทที่ 3 คานและตงสำหรับอาคารไม้ บทที่ 4 การออกแบบองค์อาคารรับแรงดึงและแรงอัด บทที่ 5 โครงหลังคาไม้ บทที่ 6 รอยต่อโครงสร้างไม้ บทที่ 7 ความรู้ทั่วไปของเหล็กรูปพรรณ บทที่ 8 องค์อาคารรับแรงดึง บทที่ 9 องค์อาคารรับแรงอัด บทที่ 10 องค์อาคารรับแรงดัด บทที่ 11 โครงหลังคาเหล็ก บทที่ 12 การต่อโครงสร้างเหล็ก ภาคผนวก ก. ค่าที่ใช้ในการออกแบบสำหรับโครงสร้างไม้ ภาคผนวก ข. ค่าที่ใช้ในการออกแบบสำหรับโครงสร้างเหล็ก ภาคผนวก ค. สูตรในการหาโมเมนต์ แรงเฉือน และระยะโก่งของคาน ภาคผนวก ง. สูตรในการคำนวณตรีโกณมิติและคุณสมบัติรูปทรงเรขาคณิต บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ทฤษฎีโครงสร้าง (รหัสวิชา 3100-0301) Ebook

฿280.00 ฿199.00

สร้างบ้านให้คุ้มค่าเงิน Ebook

฿120.00 ฿85.00

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก Ebook

฿195.00 ฿140.00

คู่มือซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแบบมืออาชีพ Ebook

฿170.00 ฿120.00

งานส่งกำลังรถยนต์ Ebook

฿255.00 ฿180.00

Tags: ไม้เหล็ก, การออกแบบช่าง, การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก, ebook, bookcaze, se-ed

line