อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
  • ฿250.00
  • ฿175.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์
  • ISBN : 9786160802296
  • Language : thai
  • Number of Pages : 460
  • File Size : 9.38 MB

อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม ทฤษฎีทางด้านสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิดต่างๆ ผู้เขียน พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานอุตสาหกรรม ทั้งทฤษฎีทางด้านสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิดต่างๆ อุปกรณ์ทำงานด้วยสนามแม่เหล็ก อนาลอกไอซี ดิจิตอลไอซี และวงจรทำงานชนิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาแต่ละบทประกอบด้วยส่วนทฤษฎี และส่วนปฏิบัติ ซึ่งทั้งสองส่วนนี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน หลังจากที่ได้ศีกษาทฤษฎีแล้ว สามารถผึกทักษะด้านปฏิบัติต่อเนื่องกันไปได้ ทำให้เกิดแนวความคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านอิเล็กทรอนิกส์ สารบัญ 1. อะตอมและสสารกึ่งตัวนำ 2. ไดโอด 3. ไดโอดเรียงกระแสเฟสเดียว 4. ไดโอดเรียงกระแสเฟส 5. วงจรกรอง 6. แหล่งจ่ายความดันไฟตรงชนิด 3 ขั้ว 7. วงจรทวีคูณแรงดัน 8. วงจรขริบสัญญา 9. ซีเนอร์ไดโอด 10. วงจรทำงานซีเนอร์ไดโอด ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ทฤษฎีและปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ Ebook

฿185.00 ฿130.00

นิวแมติกอุตสาหกรรม Ebook

฿150.00 ฿110.00

ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม Ebook

฿245.00 ฿170.00

เครื่องยนต์เบนซินควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ภาคทฤษฎี Ebook

฿179.00 ฿130.00

อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม Ebook

฿250.00 ฿175.00

คู่มือซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแบบมืออาชีพ Ebook

฿170.00 ฿120.00

งานส่งกำลังรถยนต์ Ebook

฿255.00 ฿180.00

งานเครื่องยนต์เล็ก Ebook

฿130.00 ฿95.00

ความแข็งแรงของวัสดุ (รหัสวิชา 3100-0105) Ebook

฿220.00 ฿159.00

Tags: อิเล็กทรอนิกส์, วงจร, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, ebook, bookcaze, se-ed

line