งานวัดละเอียดช่างยนต์
  • ฿120.00
  • ฿85.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
  • ISBN : 9786160803385
  • Language : thai
  • Number of Pages : 204
  • File Size : 25.32 MB

งานวัดละเอียดช่างยนต์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์ ผู้เขียน ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "งานวัดละเอียดช่างยนต์" โดยผู้อ่านจะได้ศึกษาและปฏิบัติการอ่านค่า การใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด การใช้เครื่องมือวัดละเอียดตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ ในงานช่างยนต์ การถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การติดเครื่องยนต์ การปรับแต่ง การบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย สารบัญ ใบงานที่ 1 งานวัดความโก่งฝาสูบ ใบงานที่ 2 งานวัดความโก่งเสื้อสูบ ใบงานที่ 3 งานวัดความโก่งหน้าแปลนท่อร่วมไอดีและไอเสีย ใบงานที่ 4 งานวัดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านลิ้นไอดีและไอเสีย ใบงานที่ 5 งานวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในปลอกนำลิ้น ใบงานที่ 6 งานวัดระยะช่องว่างระหว่างปลอกนำลิ้นกับลิ้น ใบงานที่ 7 งานวัดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลากระเดื่องกดลิ้น ใบงานที่ 8 งานวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกลูกกระทุ้ง ใบงานที่ 9 งานวัดความเอียงของสปริงลิ้น ใบงานที่ 10 งานวัดความสูงของสปริงลิ้น ฯลฯ คำนิยม เหมาะที่จะนำมาใช้เพื่อปฏิบัติในวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์ผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนวิชาการวัดละเอียดช่างยนต์ อีกทั้งยังมีความอุตสาหะที่จะจัดทำหนังสือเล่มนี้ให้มีประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป -- นายศุภร บุญเนาว์-- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การวัดละเอียด Ebook

฿155.00 ฿93.50

คู่มือซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแบบมืออาชีพ Ebook

฿170.00 ฿120.00

งานส่งกำลังรถยนต์ Ebook

฿255.00 ฿180.00

งานเครื่องยนต์เล็ก Ebook

฿130.00 ฿95.00

งานวัดละเอียดช่างยนต์ Ebook

฿120.00 ฿85.00

งานเครื่องยนต์ดีเซล Ebook

฿160.00 ฿119.00

งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน Ebook

฿250.00 ฿250.00

งานบำรุงรักษารถยนต์ Ebook

฿125.00 ฿90.00

การแก้ปัญหาช่างยนต์ Ebook

฿230.00 ฿160.00

Tags: ช่างยนต์, อาชีวศึกษา, เครื่องยนต์, เครื่องมือ, วัดละเอียด, เครื่องวัด, งานวัดละเอียดช่างยนต์, ebook, bookcaze, se-ed

line