งานเครื่องยนต์ดีเซล
  • ฿160.00
  • ฿119.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
  • ISBN : 9786160803361
  • Language : thai
  • Number of Pages : 322
  • File Size : 18.62 MB

งานเครื่องยนต์ดีเซล เนื้อหาครอบคลุมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2546 ผู้เขียน ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับงานเครื่องยนต์ดีเซล ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครอบคลุมในเรื่องประวัติของเครื่องยนต์ดีเซล หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล โครงสร้างและชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์เซล ระบบควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ดีเซล และการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ดีเซล อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย สารบัญ บทที่ 1 ประวัติของเครื่องยนต์ดีเซล บทที่ 2 หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล บทที่ 3 โครงสร้างและชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซล บทที่ 4 ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล บทที่ 5 ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล บทที่ 6 ระบบควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ดีเซล บทที่ 7 ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ดีเซล บทที่ 8 ระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์ดีเซล บทที่ 9 ระบบป้อนไอดีและขับไอเสีย บทที่ 10 ระบบช่วยสตาร์ตของเครื่องยนต์ดีเซล บทที่ 11 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ดีเซล

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ Ebook

฿195.00 ฿135.00

งานเครื่องยนต์เล็ก Ebook

฿130.00 ฿95.00

งานวัดละเอียดช่างยนต์ Ebook

฿120.00 ฿85.00

งานเครื่องยนต์ดีเซล Ebook

฿160.00 ฿119.00

งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน Ebook

฿250.00 ฿250.00

การแก้ปัญหาช่างยนต์ Ebook

฿230.00 ฿160.00

วัสดุช่างอุตสาหกรรม Ebook

฿160.00 ฿115.00

Tags: ช่างยนต์, อาชีวศึกษา, เครื่องยนต์, รถยนต์ดีเซล, ebook, bookcaze, se-ed

line