งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
  • ฿250.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
  • ISBN : 9786160803101
  • Language : thai
  • Number of Pages : 497
  • File Size : 17.20 MB

งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์ ผู้เขียน ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน" ครอบคลุมในเรื่องหลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะและ 2 จังหวะ โครงสร้างของเครื่องยนต์ ระบบเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลื่น ระบบระบายอากาศ และระบบควบคุมมลภาวะ และในภาคผนวกได้บรรจุเนื้อหาของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนแบบ VVTI ไว้อีกด้วย อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย สารบัญ บทที่ 1 ประวัติเครื่องยนต์ บทที่ 2 โครงสร้างและการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน บทที่ 3 ประเภทของเครื่องยนต์ บทที่ 4 โครงสร้างและชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ บทที่ 5 ระบบจุดระเบิด บทที่ 6 ระบบเชื้อเพลิง บทที่ 7 ระบบหล่อลื่นและสารหล่อลื่น บทที่ 8 ระบบระบายความร้อน บทที่ 9 ระบบไอเสีย บทที่ 10 ระบบควบคุมมลภาวะและการกำจัดไอเสียของรถยนต์ บทที่ 11 การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน บทที่ 12 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
งานเครื่องยนต์เล็ก Ebook

฿130.00 ฿95.00

งานวัดละเอียดช่างยนต์ Ebook

฿120.00 ฿85.00

งานเครื่องยนต์ดีเซล Ebook

฿160.00 ฿119.00

งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน Ebook

฿250.00 ฿250.00

งานบำรุงรักษารถยนต์ Ebook

฿125.00 ฿90.00

การแก้ปัญหาช่างยนต์ Ebook

฿230.00 ฿160.00

วัสดุช่างอุตสาหกรรม Ebook

฿160.00 ฿115.00

ทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องยนต์แก๊สโซลีน Ebook

฿250.00 ฿175.00

Tags: ช่างยนต์, เครื่องยนต์, รถยนต์, แก๊สโซลีน, วิศวกรรมเครื่องกล, ebook, bookcaze, se-ed

line