การแก้ปัญหาช่างยนต์
  • ฿230.00
  • ฿160.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
  • ISBN : 9786160802715
  • Language : thai
  • Number of Pages : 529
  • File Size : 25.62 MB

การแก้ปัญหาช่างยนต์ หนังสือภาคปฏิบัติ ใช้อ่านประกอบเพื่อแก้ปัญหาขัดข้องของเครื่องยนต์ ผู้เขียน ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาช่างยนต์ ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ใช้อ่านประกอบเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดข้องในระบบต่างๆ ของรถยนต์ เช่น การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล ระบบส่งกำลังรถยนต์ ระบบเครื่องล่างรถยนต์ ระบบไฟฟ้ารถยนต์ ระบบอำนวยความสะดวกรถยนต์และระบบปรับอากาศรถยนต์ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถปฏิบัติในการแก้ปัญหาข้อขัดข้องได้ด้วยตนเอง สารบัญ บทที่ 1 งานวางแผนการแก้ปัญหางานช่างยนต์ บทที่ 2 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องยนนต์แก๊สโซลีน บทที่ 3 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ดีเซล บทที่ 4 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของระบบส่งกำลังรถยนต์ บทที่ 5 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของระบบเครื่องล่างรถยนต์ บทที่ 6 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของระบบไฟฟ้ารถยนต์ บทที่ 7 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของระบบปรับอากาศรถยนต์ บทที่ 8 การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของระบบอำนวยความสะดวกรถยนต์

Write a review

Please login or register to review
Related Products
งานจักรยานยนต์ Ebook

฿190.00 ฿190.00

งานวัดละเอียดช่างยนต์ Ebook

฿120.00 ฿85.00

งานเครื่องยนต์ดีเซล Ebook

฿160.00 ฿119.00

งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน Ebook

฿250.00 ฿250.00

งานบำรุงรักษารถยนต์ Ebook

฿125.00 ฿90.00

การแก้ปัญหาช่างยนต์ Ebook

฿230.00 ฿160.00

วัสดุช่างอุตสาหกรรม Ebook

฿160.00 ฿115.00

ทฤษฎีเครื่องยนต์เบื้องต้น Ebook

฿175.00 ฿110.00

คณิตศาสตร์ช่างยนต์ Ebook

฿150.00 ฿109.00

Tags: ช่างยนต์, อาชีวศึกษา, เครื่องยนต์, รถยนต์, การแก้ปัญหา, ebook, bookcaze, se-ed, การแก้ปัญหาช่างยนต์

line