วัสดุช่างอุตสาหกรรม
  • ฿160.00
  • ฿115.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
  • ISBN : 9786160802432
  • Language : thai
  • Number of Pages : 331
  • File Size : 57.84 MB

วัสดุช่างอุตสาหกรรม พื้นฐานสำหรับช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับวัสดุช่างอุตสาหกรรม ครอบคลุมหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับคุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การกัดกร่อน และการป้องกันวัสดุชนิดต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม รวมถึงเรื่องราวของโลหะ อโลหะ อิทธิพลของธาตุต่างๆ ที่มีต่อโลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น วัสดุไฟฟ้า วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุสังเคราะห์ ตลอดจนการตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย สารบัญ บทที่ 1 แร่อุตสาหกรรม บทที่ 2 การถลุงโลหะเหล็ก บทที่ 3 การถลุงโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก บทที่ 4 โลหะเหล็ก บทที่ 5 โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และโลหกรรมผง บทที่ 6 สมบัติของวัสดดุ บทที่ 7 มาตรฐานอุตสาหกรรม บทที่ 8 การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน บทที่ 9 เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น บทที่ 10 พลาสติก บทที่ 11 พลังงานไฟฟ้าและวัสดุไฟฟ้า บทที่ 12 วัสดุก่อสร้าง บทที่ 13 วัสดุทั่วไป

Write a review

Please login or register to review
Related Products
นิวแมติกอุตสาหกรรม Ebook

฿150.00 ฿110.00

การจัดการอะไหล่ให้เพิ่มผลผลิต Ebook

฿350.00 ฿240.00

งานฝึกฝีมือ 1 Ebook

฿250.00 ฿250.00

วัสดุช่าง รหัสวิชา 3100-0004 Ebook

฿180.00 ฿129.00

งานเครื่องยนต์ดีเซล Ebook

฿160.00 ฿119.00

งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน Ebook

฿250.00 ฿250.00

งานบำรุงรักษารถยนต์ Ebook

฿125.00 ฿90.00

การแก้ปัญหาช่างยนต์ Ebook

฿230.00 ฿160.00

วัสดุช่างอุตสาหกรรม Ebook

฿160.00 ฿115.00

ทฤษฏีและปฏิบัติ เครื่องรับโทรทัศน์ (เล่ม 2) Ebook

฿245.00 ฿170.00

ทฤษฎีเครื่องยนต์เบื้องต้น Ebook

฿175.00 ฿110.00

Tags: อาชีวศึกษา, อุตสาหกรรม, วัสดุช่าง, ช่างเทคนิค, ช่างอุตสาหกรรม, ebook, bookcaze, se-ed, วัสดุช่างอุตสาหกรรม

line