การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า
  • ฿220.00
  • ฿160.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ดร. ชัด อินทะสี
  • ISBN : 9786160804900
  • Language : thai
  • Number of Pages : 463
  • File Size : 5.47 MB

การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับปวส. และปริญญาตรี 3104-2008 การส่งและจ่ายไฟฟ้า ผู้เขียน ดร. ชัด อินทะสี ประกอบการเรียนการสอนของครูผู้สอน นักเรียน และนักศึกษา ทั้งในระดับ ปวส. และปริญญาตรี เหมาะสมกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า และเป็นพื้นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังในระดับปริญญาตรีต่อไป นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดคำนวณ วิเคราะห์ และสร้างความเข้าใจในเนื้อหาของการส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้น สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตและส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า บทที่ 2 ส่วนประกอบของระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า บทที่ 3 สถานีไฟฟ้าย่อยและอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าย่อย บทที่ 4 ระบบจำหน่ายไฟฟ้า บทที่ 5 ค่าความต้านทานและค่าความเหนี่ยวนำของสายส่งกำลังไฟฟ้า บทที่ 6 ความจุไฟฟ้าของสายส่งกำลังไฟฟ้า บทที่ 7 การคำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันในสายส่งกำลังไฟฟ้า บทที่ 8 การคำนวณค่าทางไฟฟ้าในสภาวะปกติของระบบจำหน่าย 1 เฟส บทที่ 9 การคำนวณค่าทางไฟฟ้าในสภาวะปกติของระบบจำหน่าย 3 เฟส บทที่ 10 การปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์ บทที่ 11 ระยะหย่อนตัวและแรงดึงในสายส่งกำลังไฟฟ้า บทที่ 12 โคโรนาและแรงดันตกคร่อมลูกถ้วยแขวน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Ebook

฿185.00 ฿185.00

เครื่องกลไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2003) Ebook

฿230.00 ฿169.00

การติดตั้งไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2001) Ebook

฿320.00 ฿229.00

ช่างไฟฟ้ารถยนต์มือใหม่ Ebook

฿270.00 ฿189.00

การเขียนแบบไฟฟ้า Ebook

฿250.00 ฿175.00

คณิตศาสตร์ไฟฟ้า (Electrical Mathematic) Ebook

฿330.00 ฿230.00

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 Ebook

฿185.00 ฿129.00

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (สอศ.) (รหัสวิชา 20104-2104) Ebook

฿98.00

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2105) Ebook

฿93.00

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 Ebook

฿190.00 ฿139.00

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Ebook

฿185.00 ฿130.00

ทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น Ebook

฿180.00 ฿130.00

Tags: อาชีวศึกษา, ระบบไฟฟ้า, กำลังไฟฟ้า, เพาเวอร์แฟกเตอร์, ไฟฟ้า, se-ed, bookcaze, ebook

line