วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
  • ฿185.00
  • ฿130.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ชัด อินทะสี
  • ISBN : 9786160802005
  • Language : thai
  • Number of Pages : 437
  • File Size : 31.81 MB

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พื้นฐานการคำนวณวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และทฤษฎีการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ผู้เขียน ชัด อินทะสี ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการทำงานของวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ไม่ว่าจะเป็นวงจรแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสตรง พื้นฐานการคำนวณวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และทฤษฎีการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง อธิบายเนื้อหาโดยละเอียดเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย มีบทสรุปและแบบฝึกหัดให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจในแต่ละบท เหมาะสำหรับครูอาจารย์จะสามารถเลือกใช้เนื้อหาและแบบฝึกหัดให้เหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน และเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา ในระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สารบัญ บทที่ 1 วงจรแหล็กพื้นฐาน บทที่ 2 ค่าความต้านททาน ค่าความเหนี่ยวนำ และค่าบรรจุไฟฟ้า บทที่ 3 กฎของโอห์มและการต่อเซลล์ไฟฟ้า บทที่ 4 การต่ออโหลดทางไฟฟ้าและการแปลงเดตต้า-สตาร์, สตาร์-เดลต้า บทที่ 5 การคำนวณและการคิดค่าพลังงานไฟฟ้า บทที่ 6 วงจรแบ่งแรงดัน วงจรแบ่งกระแส แหล่งจ่ายแรงดัน และแหล่งจ่ายกระแส บทที่ 7 กฎของเคิร์ฮอฟฟ์ บทที่ 8 วิธีกระแสวงรอบแมกซ์เวลล์ บทที่ 9 วิโนดโวลเตจ บทที่ 10 วิธีการสมมติทิศทางของกระแส ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เครื่องกลไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2003) Ebook

฿230.00 ฿169.00

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ Ebook

฿104.00 ฿104.00

งานไฟฟ้ารถยนต์ Ebook

฿180.00 ฿130.00

วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง Ebook

฿175.00

การติดตั้งไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2001) Ebook

฿320.00 ฿229.00

ช่างไฟฟ้ารถยนต์มือใหม่ Ebook

฿270.00 ฿189.00

การเขียนแบบไฟฟ้า Ebook

฿250.00 ฿175.00

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 Ebook

฿185.00 ฿129.00

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (สอศ.) (รหัสวิชา 20104-2104) Ebook

฿98.00

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า Ebook

฿380.00 ฿309.00

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 Ebook

฿190.00 ฿139.00

การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า Ebook

฿220.00 ฿160.00

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Ebook

฿185.00 ฿130.00

ทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น Ebook

฿180.00 ฿130.00

อุปกรณ์และการติดตั้งในงานระบบไฟฟ้า Ebook

฿250.00 ฿175.00

ระบบนิวแมติกส์และรวมวงจร Ebook

฿220.00

Tags: อาชีวศึกษา, วงจร, วงจรไฟฟ้า, ไฟฟ้า, วงจรไฟฟ้ากระแสตรง, ebook, bookcaze, se-ed

line