สร้างทีมขายให้เป็น 1
  • ฿120.00
  • ฿85.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : สมชาติ กิจยรรยง
  • ISBN : 9742120714
  • Language : thai
  • Number of Pages : 160
  • File Size : 1.91 MB

สร้างทีมขายให้เป็น 1 ผู้เขียน สมชาติ กิจยรรยง เขียนสำหรับนักขายที่มีแววว่าจะเป็นหัวหน้า ผู้นำทีมขาย และผู้ประกอบการต่างๆ ซึ่งเขียนโดยอดีตนักขายมืออาชีพระดับหนึ่ง ซึ่งมีประสบการณ์ ความสามารถ และมีความเข้าใจในงานขายอย่างแท้จริง สำนวนภาษาคมชัด แยบยล และเข้าใจง่าย แสดงถึงความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่านในทุกแง่ทุกมุมสาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้บริหารงานขายทุกระดับได้มีการพัฒนาตนเองเพื่อที่จะได้พัฒนาทีมงานและสร้างทีมขายให้เข้มแข็ง เหมาะสำหรับนักขายและผู้บริหารงานขายทุกๆวงการที่จะต้องทำหน้าที่สำคัญคือการเสาะแสวงหา การคัดเลือกพลังทีมขาย การสร้างทีมขาย การฝึกฝนพัฒนาทีมขาย การกระตุ้นปลุกเร้าให้ทีมขายทำงาน และการปกครองดูแลทีมขายของตนเพื่อให้ผลงานของทีมบรรลุเป้าหมายและเป็นแหล่งรวมของนักขายมืออาชีพเมื่อคุณได้สร้างพลังทีมเสือให้สำเร็จในที่สุด สารบัญ เมื่อก้าวสู่ผู้บริหารงานขาย ความสำเร็จของนักขายกับผู้บริหารงานขาย นำทีมขายอย่างไรให้เข้มแข็ง บทบาทต่างๆของผู้บริหารงานขาย การชักชวนคนทั่วไปให้มาสนใจงานขาย จะจูงใจคนทั่วไปอย่างไรให้สนใจในงานขาย การแสวงหาและคัดเลือกทีมขาย การคัดเลือกนักขาย การฝึกฝนอบรมนักขาย การสร้างยอดนักขาย การสร้างทีมและพัฒนาทีมขาย เทคนิคการจูงใจในรูปแบบต่างๆ ทำให้นักขายรู้สึกท้าทายและตื่นตัว ผูกใจนักขายไว้กับหน่วย(ทีม)งาน ทำให้นักขายเป็นสุขสนุกกับการทำงาน ฯลฯ ข้อมูลเพิ่มเติม สมชาติ กิจยรรยง ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาการบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - รางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2521 มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี เอกสารนิเทศสำนักงาน สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ จาก Intercultural Open University แห่งประเทศเนเธอแลนด์ ประสบการณ์ - พนักงานขาย ศูนย์สุขภาพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2526-2532 - ตัวแทนขายประกันชีวิต บริษัท A.I.A พ.ศ. 2525-2526 - ซูเปอร์ไวเซอร์ ผู้จัดการทีมขาย บริษัท รีเจนท์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พ.ศ. 2526-2532 - ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัทโปรเฟสชั่นแนลแมนเนจเมนท์ จำกัด พ.ศ.2533 - ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท ไอ.ดี.เอ็ม จำกัด พ.ศ. 2534 - ผู้จัดการฝ่ายวิจัยตลาดเพื่อการผลิต บริษัท ยูคีพี อินเตอร์เทรด จำกัด พ.ศ. 2534 ผลงานในด้านการบริหารงานขาย - ได้รับรางวัลชนะเลิศผู้จัดการหน่วย พ.ศ.2528 - ได้รับรางวัลชนะเลิศผู้จัดการทีมขาย พ.ศ. 2531-2532 - ชนะเลิศการแข่งขันการขาย ได้รับรางวัลให้เดินทางไปต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ ฯลฯ ตำแหน่งปัจจุบัน - ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร - กรรมการผู้จัดการ ไอบีซี กรุ๊ป และบริษัทในเครือ - ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและโครงการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทางธุรกิจชั้นนำหลายแห่ง - วิทยากรผู้บรรยายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนหลายแห่ง

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การบริหารการขาย Ebook

฿170.00 ฿120.00

สอนนักขายให้รวย Ebook

฿150.00 ฿93.50

สร้างทีมขายให้เป็น 1 Ebook

฿120.00 ฿85.00

มุ่งมั่นเพื่อมั่งมี Ebook

฿120.00 ฿85.00

Tags: การตลาด, นักขาย, การบริหาร, งานขาย, ebook, bookcaze, se-ed

line