บริหารธุรกิจด้วยแนวคิดการบัญชี
  • ฿165.00
  • ฿115.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ยรรยง ธรรมธัชอารี
  • ISBN : 9742122261
  • Language : thai
  • Number of Pages : 244
  • File Size : 2.69 MB

บริหารธุรกิจด้วยแนวคิดการบัญชี สร้างแนวคิดและความเข้าใจในการบริหารองค์กรโดยประยุกต์ใช้หลักการทางบัญชี ผู้เขียน ยรรยง ธรรมธัชอารี กล่าวถึงแนวคิดทางการบัญชีตั้งแต่พื้นฐานของหลักการบัญชี วิธีการจัดทำบัญชี และเครื่องมือในการจัดทำบัญชีให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงบทบาทของนักบัญชีที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโลกธุรกิจในอนาคต อันมีผลต่อบทบาทในการส่งเสริมและผลักดันธุรกิจให้ขับเครื่อนไปข้างหน้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถนำแนวความคิดใหม่ทางการบัญชีไปใช้กับงานในความรับผิดชอบของตนได้ตามความเหมาะสม สารบัญ บทที่1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชี บทที่2 ขั้นตอนการทำบัญชี บทที่3 การควบคุมภายใน บทที่4 ภาษีอากร บทที่5 งบประมาณ บทที่6 โครงสร้างองค์กรและระบบงานบัญชี บทที่7 แนวความคิดเรื่อง ControllerFOCUS

Write a review

Please login or register to review
Related Products
บัญชีเบื้องต้น 1 Ebook

฿150.00 ฿110.00

เรียนรู้จากคำศัพท์บัญชี Ebook

฿180.00 ฿125.00

รวย 100 ล้าน กับธุรกิจ MLM Ebook

฿150.00 ฿110.00

จักรวาลมาร์เก็ตติ้ง Ebook

฿100.00 ฿70.00

222 ข้อคิดพิชิตทางรวย Ebook

฿180.00 ฿125.00

การบัญชีเพื่อการจัดการ Ebook

฿185.00 ฿110.50

Tags: การบัญชี, การบริหาร, บัญชี, ยรรยง ธรรมธัชอารี, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14