เรียนรู้จากคำศัพท์บัญชี
  • ฿180.00
  • ฿125.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ยรรยง ธรรมธัชอารี
  • ISBN : 9786160801923
  • Language : thai
  • Number of Pages : 490
  • File Size : 8.50 MB

เรียนรู้จากคำ ศัพท์บัญชี ฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับผู้บริหารที่ไม่จบบัญชี แต่ต้องใช้ข้อมูลและทำงานร่วมกับนักบัญชี ผู้เขียน ยรรยง ธรรมธัชอารี นำเสนอเกร็ดความรู้ด้านบัญชีและการบริหารธุรกิจ ด้วยการอ้างอิงคำศัพท์ที่ใช้ในการทำงานทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้หลักเกณฑ์และแนวความคิดในเชิงปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและผู้บริหาร ซึ่งต้องการทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากผลงานของฝ่ายบัญชีมากยิ่งขึ้น สารบัญ - Accountability (ความรับผิดชอบสูงสุด) - Accountant (นักบัญชี) - Accounting Analysis (การวิเคราะห์รายการบัญชี) - Accounting Assumption (ข้อสมมติฐานทางการบัญชี) - Account Close (การปิดบัญชี) - Account Code (รหัสบัญชี) - Accounting Entry (รายการบัญชี) - Accounting Equation (สมการบัญชี) - Accounting Laws (กฎหมายเกี่ยวกับบัญชี) - Accounting Manual (คู่มือปฏิบัติงานบัญชี) ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
บัญชีเบื้องต้น 1 Ebook

฿150.00 ฿110.00

บริหารธุรกิจด้วยแนวคิดการบัญชี Ebook

฿165.00 ฿115.00

เคล็ดลับการออกแบบ e-Learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน Ebook

฿195.00 ฿179.00

การบัญชีเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1002) Ebook

฿73.00 ฿73.00

พจนานุกรมศัพท์เทคนิค ฉบับรู้ศัพท์รอบตัว Ebook

฿185.00 ฿129.00

รวมศัพท์เศรษฐกิจ การค้า-การเงิน ระหว่างประเทศ Ebook

฿175.00 ฿125.00

Tags: พจนานุกรม, การบัญชี, การบริหารธุรกิจ, พจนานุกรม-ปทานุกรม-สารานุกรม, คำศัพท์การบัญชี, เรียนรู้จากคำศัพท์บัญชี, bookcaze, ebook, se-ed

line