การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
  • ฿175.00
  • ฿125.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ณรงค์วิทย์ แสนทอง
  • ISBN : 9789742126162
  • Language : thai
  • Number of Pages : 203
  • File Size : 3.08 MB

การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ เชื่อมการประเมินผลงานเข้ากับ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ผู้เขียน ณรงค์วิทย์ แสนทอง ระบบประเมินผลงานแบบใหม่ ซึ่งรวมเอาแนวคิดการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ กับแนวคิดเรื่องการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้พนักงานทำงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่วางเอาไว้ รวมทั้งจะช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินผลงานที่อยู่บนพื้นฐานของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ทำให้องค์กรสามารถพัฒนาระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้องค์กรและพนักงานสามารถแข่งขันได้ในยุคที่การแข่งขันมีความรุนแรงอย่างในยุคปัจจุบัน สารบัญ บทที่ 1 การกำหนด/ทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะยาว บทที่ 2 การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ประจำปี บทที่ 3 การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน บทที่ 4 การออกแบบระบบการประเมินผลงานประจำปีรายบุคคล บทที่ 5 แนวทางการเชื่อมโยงผลงานสู่การบริหารผลตอบแทน ข้อมูลเพิ่มเติม ระบบการประเมินผลงานแบบใหม่ ที่เชื่อมเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรกับการประเมินผลงานประจำปีเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งในระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคล เพื่อให้ทั้ง 3 ส่วนดังกล่าว ทำงานได้ประสานกลมกลืนกันเป็นอย่างดี สามารถนำพาองค์กรให้เติบโตและเป็นหนึ่งในธุรกิจ คำนิยม เขียนด้วยภาษาที่อ่านง่าย (easy to read) นำเสนอทีละขั้นตอน (step by step) และที่สำคัญคือ สามารถนำกลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้กับองค์กรของคุณได้ทันที (ready to use) จะได้รู้ว่าองค์กร หน่วยงาน และคนทำงานในแต่ละตำแหน่ง มีผลงานต่ำกว่า เท่ากับ หรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีหรือไม่

Write a review

Please login or register to review
Related Products
หลุดจากกับดัก : Balanced Scorecard Ebook

฿190.00 ฿135.00

จับความคิดให้ได้ไล่กระแสการตลาดให้ทัน Ebook

฿150.00 ฿100.00

อยากรวยกล้วยมั่กๆ Ebook

฿120.00 ฿85.00

ใครขโมยยอดขายช่วยหาที Ebook

฿160.00 ฿110.00

222 ข้อคิดพิชิตทางรวย Ebook

฿180.00 ฿125.00

Tags: การวางแผน, เชิงกลยุทธ์, การประเมิน, ผลงาน, การจัดการธุรกิจ, ebook, bookcaze, se-ed

line