เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6
  • ฿199.00
  • ฿139.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : พิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร
  • ISBN : 9786160828449
  • Language : thai
  • Number of Pages : 271
  • File Size : 13.81 MB

เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 โจทย์เจ๋ง เก็งแม่น ท้าทาย ตรงตามแนวข้อสอบ O-NET รูปแบบปัจจุบันมากที่สุด ข้อสอบ 15 ชุด พร้อมเฉลยละเอียดถูกต้อง เชื่อถือได้ ใช้สำหรับ สอน สอบ ติว เพื่อพิชิตให้ได้ 100 คะแนนเต็ม ผู้เขียน พิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร คู่มือเก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 เล่มนี้ ผู้เขียนได้สร้างข้อสอบให้ได้มาตรฐาน ตรงกับแนวข้อสอบในรูปแบบปัจจุบันของ สทศ. มากที่สุด และสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดทุกข้อในสาระคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในเล่มประกอบด้วยข้อสอบ 15 ชุด ชุดละ 20 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด เข้าใจง่าย เน้นการคิดวิเคราะห์ครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียนในสาระคณิตศาสตร์ ป. 6 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน ใช้ฝึกฝน เพื่อเตรียมสอบ O-NET และเตรียมสอบเข้า ม.1 ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญในการทำข้อสอบมาตรฐาน และพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์ ก่อนลงสู่สนามสอบ O-NET จริง สารบัญ - หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ O-NET - เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 1 - เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 2 - เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 3 - เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 4 - เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 5 - เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 6 - เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 7 - เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 8 - เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 9 - เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 10 ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
สรุปฟิสิกส์ ม.ปลาย พิชิตทุกสนามสอบ Ebook

฿299.00 ฿209.00

เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 Ebook

฿199.00 ฿139.00

สรุปเข้มเทคนิคพิชิต Reading Ebook

฿220.00 ฿159.00

ตะลุยแนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 (Version 2) Ebook

฿179.00 ฿129.00

Tags: คู่มือเตรียมสอบ, คณิตศาสตร์, ประถมศึกษา, เตรียมสอบ O-NET, ข้อสอบ, เฉลยคณิตศาสตร์, ป.6, ebook, bookcaze, se-ed

line