ยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMEs
  • ฿150.00
  • ฿110.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • ISBN : 9742120145
  • Language : thai
  • Number of Pages : 164
  • File Size : 5.29 MB

ยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMES เป็นการเสริมสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจของประเทศเป็นส่วนรวมในที่สุด ผู้เขียน โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ แยกสาระสำคัญเป็น 2 ส่วนคือส่วนแนวความคิด ซึ่งได้แบ่งเป็นยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMEs ภาพส่วนรวม โดย แก้วสรร อติโพธิและภาคอุตสาหกรรม โดยปราโมทย์ วิทยาสุขรวมทั้งส่วนประสบการณ์จากผู้ประกอบการทั้ง 14 ท่านพร้อมทั้งได้จัดทำบทสรุปสาระสำคัญโดยโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเป็นข้อคิดและกำลังใจให้ผู้ประกอบการในการก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการเสริมสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจของประเทศเป็นส่วนรวมในที่สุด สารบัญ สารบัญ บทนำโดย โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ภาคที่ 1 แนวความคิด ยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMEs : ภาพส่วนรวม ยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMEs : ภาคอุตสาหกรรม ภาคที่ 2 ประสบการณ์ จากธุรกิจครอบครัวสู่ SMEs ยุคใหม่ เริ่มจากปรับตัวเอง ความรู้คือความสำเร็จ ทำในสิ่งที่ตนถนัด ต้องมีแผนธุรกิจ คุณภาพคือพื้นฐาน ประสิทธิภาพคือความยั่งยืน บริการคือชัยชนะ แข่งด้วยฝีมือ แข่งด้วยการสร้างสรรค์ แข่งด้วยนวัตกรรม สืบสานมรดกวัฒนธรรม ต้องเข้าใจลูกค้า เก่งโดยรวม บทสรุป วิถีแห่งความสำเร็จ ข้อมูลเพิ่มเติม บทนำและบทสรุปโดย โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Write a review

Please login or register to review
Related Products
สู่สุดยอดSMEsเส้นทางแห่งความสำเร็จ Ebook

฿160.00 ฿115.00

ยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMEs Ebook

฿150.00 ฿110.00

มหัศจรรย์แห่งเทคนิค Ebook

฿350.00 ฿245.00

เลือกเป็นเห็นทางรวย Ebook

฿130.00 ฿90.00

Tags: ธุรกิจ SME, ยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMEs, bookcaze, ebook, se-ed

line