การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง
  • ฿240.00
  • ฿165.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ. กวี หวังนิเวศน์กุล
  • ISBN : 9786160802258
  • Language : thai
  • Number of Pages : 444
  • File Size : 18.17 MB

การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง ครอบคลุมหลักสูตรอย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การจัดแบ่งหัวข้อหมวดหมู่งานก่อสร้าง การประมาณราคางานดินและงานเสาเข็ม การประมาณราคางานคอนกรีต การประมาณงานราคางานเหล็กเสริม การประมาณงานราคาเหล็กรูปพรรณ ฯลฯ ผู้เขียน รศ. กวี หวังนิเวศน์กุล ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง ครอบคลุมหลักสูตรอย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การจัดแบ่งหัวข้อหมวดหมู่งานก่อสร้าง การประมาณราคางานดินและงานเสาเข็ม การประมาณราคางานคอนกรีต การประมาณงานราคางานเหล็กเสริม การประมาณงานราคาเหล็กรูปพรรณ การประมาณราคางานสถาปัตยกรรม การประมาณราคางานทาง การประมาณราคางานระบบสุขาภิบาล เครื่องกล และไฟฟ้า และอีกหลากหลายที่เกี่ยวข้อง อธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี สาขาช่างก่อสร้าง โยธา สำรวจ และสถาปัตยกรรม สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การจัดแบ่งหัวข้อหมวดงานก่อสร้าง บทที่ 3 การประมาณราคางานดินและงานเสาเข็ม บทที่ 4 การปาระมาณราคางานคอนกรีต บทที่ 5 การปาระมาณราคางานเหล็กเสริมคอนกรีต บทที่ 6 การประมาณราคางานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ บทที่ 7 การประมาณราคาไม้แบบและไม้โครงสร้าง บทที่ 8 การประมาณราคางานสถาปัตยกรรม บทที่ 9 การประมาณราคางานทาง บทที่ 10 การประมาณราคางานระบบสุขาภิบาล ไฟฟ้า และเครื่องกล ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
งานบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง Ebook

฿230.00 ฿160.00

การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน Ebook

฿185.00 ฿130.00

การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง Ebook

฿240.00 ฿165.00

การประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร Ebook

฿250.00 ฿189.00

Tags: การประมาณราคางานก่อสร้าง, ebook, bookcaze, se-ed, รศ. กวี หวังนิเวศน์กุล, งานก่อสร้าง

line