บำรุงรักษา : งานเพิ่มกำไรบริษัท : Maintenance The Profit Maker
  • ฿650.00
  • ฿450.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : เกรียงไกร ดำรงรัตน์,วัฒนา เชียงกูล
  • ISBN : 9745348077
  • Language : thai
  • Number of Pages : 277
  • File Size : 41.20 MB

เนื้อหาโดยสังเขป งานซ่อมบำรุงเป็นกิจกรรมที่มีอยู่ตลอดอายุของทรัพย์สิน หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นความจำเป็นจนบางคนเรียกขานว่าเป็นเหมือนปีศาจ (Necessary Evil) ที่สามารถคุกคามผลประกอบการของบริษัทได้ มีผลกระทบทั้งทางด้านรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัท ผลกระทบทางด้านรายได้ คือ ความไม่พร้อมของเครื่องจักร อุปกรณ์ในการผลิต ทำให้บริษัทไม่สามารถจับช่วงเวลานาทีทองของการสร้างรายได้ ถึงจะจับได้ก็ไม่ได้กำไร เรียกว่า ไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร ผลกระทบทางด้านรายจ่ายหรือประสิทธิภาพ คือ ต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมสูงผิดปกติ การเพิ่มสมรรถนะทางด้านบำรุงรักษา จึงเป็นความจำเป็นที่จะส่งผลดีต่อบริษัทอย่างมาก จนเราเรียกบำรุงรักษาได้ว่า เป็นงานสร้างกำไร (Maintenance : The Profit Maker) เพียงแต่เราทำมันอย่างถูกต้อง หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อสนับสนุนงานปรับปรุงการใช้ทรัพยากรทางด้านการผลิต ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญ ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้วินิจฉัยอุตสาหกรรม ผู้บริหารงานบำรุงรักษา หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่วางแผน ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการบริษัท มีความเข้าใจในบทบาทของปัจจัยที่มักจะถูกมองข้าม คือ งานบำรุงรักษาว่ามีผลกระทบถึงผลประกอบการของบริษัทได้อย่างไร สารบัญ สารบัญ 1 ทรัพย์สินและกิจกรรมงานบำรุงรักษา 2 ค่าใช้จ่ายกับรายได้ตลอดอายุของทรัพย์สิน 3 OEE : ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 4 ระบบบริหารงานบำรุงรักษา 5 การจัดการวัสดุอะไหล่ 6 การจ้างเหมางานบำรุงรักษา 7 การบริหารงบประมาณงานบำรุงรักษา 8 ดัชนีสมรรถนะงานบำรุงรักษา 9 แผนแม่บทและกลยุทธ์การบริหารงานบำรุงรักษา 10 ผลกระทบของบำรุงรักษาต่อประสิทธิผลของบริษัท 11 การตรวจสอบ ทบทวน สมรรถนะงานบำรุงรักษา 12 การปรับปรุงสมรรถนะบำรุงรักษา 13 การบริหารการใช้และบำรุงรักษาทรัพย์สิน 14 บัญชีสำหรับผู้บริหารงานบำรุงรักษา 15 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
กำไรเพิ่ม ธุรกิจรอด ลดต้นทุน (อย่างต่อเนื่อง) Ebook

฿160.00 ฿115.00

การจัดการงานบำรุงรักษาด้วย Reliability Ebook

฿750.00 ฿520.00

การบัญชีบริษัทจำกัด (รหัสวิชา 2201-2003) Ebook

฿94.00

บำรุงรักษา : งานเพิ่มกำไรบริษัท : Maintenance The Profit Maker Ebook

฿650.00 ฿450.00

Tags: การบริหารการใช้และบำรุงรักษาทรัพย์สิน, บัญชีสำหรับผู้บริหารงานบำรุงรักษา, เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม, ebook, bookcaze, บำรุงรักษา : งานเพิ่มกำไรบริษัท : Maintenance The Profit Maker, se-ed

line